h

Blog

3 mei 2008

Dag van de arbeid

Ook dit jaar is de 'meidag' stilletjes langs ons heengegaan. In de gemeentes die binnen de SP Afdeling Veenendaal vallen (Veenendaal, Rhenen, Renswoude) is er dit jaar geen viering geweest van de Dag van de Arbeid. Wie in deze regio 1 mei wil vieren, is aangewezen op Wageningen...

Lees verder
3 mei 2008

Versoepeling ontslagrecht mist doel

Niet meer, maar slimmer werken is wat Nederland nodig heeft om de vergrijzing te betalen.

Lees verder
2 mei 2008

Vernieuwing economie lijdt onder steeds meer lage lonen

In Nederland werkt 18 procent van de werknemers voor minder dan een tientje per uur. Dat schaadt de economie zegt econoom Salverda.

Lees verder
24 april 2008

Brief

Lees hier de brief die onze organisatiesecretaris, Wilma Vermeer, heeft verzonden naar de redacties van de Rijnpost en de Veenendaalse Krant. Bij laatstgenoemde heeft de brief een rectificatie opgeleverd.

Lees verder
23 april 2008

Andere Overheid

Lees hier de speech die ik vanavond houd over de 'Andere Overheid'

Lees verder
21 april 2008

Helft docenten op islamitische scholen geen moslim

UTRECHT - Van de leerkrachten op islamitische basisscholen is tenminste de helft niet-moslim. Het aantal niet-islamitische leerkrachten daalt wel, omdat steeds meer moslims naar de pabo gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van deze krant.

Lees verder
18 april 2008

Arme geeft meer weg dan rijke

AMSTERDAM - Arme mensen zijn relatief vrijgeviger dan rijke mensen. Goede doelen doen er daarom verstandig aan inzicht te geven in hoe weinig rijke mensen eigenlijk geven. Dat concludeert Pamala Wiepking in een sociologische studie naar geefgedrag, waarop ze maandag promoveert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lees verder
14 april 2008

Christenjongeren zijn bang voor 'al die moslims'

Noot vooraf: het leeuwendeel van de meningen die in dit artikel geuit worden, komen niet overeen met die van de SP. Het stuk is geplaatstter discussie, waarbij de centrale vraag wat ons betreft moet zijn: wat kunnen we doen om de angst die deze jongeren hebben voor een bepaalde bevolkingsgroep weg tenemen?

Lees verder
11 april 2008

hier niet bouwen

De gemeente Veenendaal wil onderzoeken of er woningbouw geplaatst kan worden in het gebied tussen Veenendaal en Achterberg. Dit is een uniek natuurgebied dat het Binnenveld met de Heuvelrug verbindt. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat bouwen hier landschapsschade veroorzaakt. Desalniettemin heeft een raadsmeerderheid van PvdA, VVD, CDA, SGP en Lokaal Veenendaal aangegeven dat verder onderzoek wenselijk is. DIT ONDERZOEK IS ECHTER NIET NODIG als je uberhaupt wil dat dit unieke gebied behouden blijft en dat er in dit gebied dus niet gebouwd mag worden.

Lees verder
11 april 2008

ANALYSE: CHINA

Het zal niemand ontgaan zijn dat de Olympische Spelen dit jaar gehouden zullen worden in China. Voor de Chinese regering een PR-stunt van jewelste - voor haar tegenstanders evenzeer. Nog nooit is er zoveel aandacht geweest voor het gebrek aan mensenrechten en voor de onderdrukking van Tibet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier