h

In de media

Lees/bekijk/beluister hieronder interviews, reportages en andere mediaverschijningen van de Veenendaalse SP...


Waar blijft dat hek?

Na ongeluk extra urgent...

Door middel van schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders heeft de SP aandacht gevraagd voor de onveilige situatie bij de Brouwersgracht. De SP was, is en blijft van mening dat aan beide zijden van de gracht een hek moet komen.

Lees verder

WOONDEBAT: SP gaat voor sociaal...

...het hardst van allemaal!

Afgelopen woensdagavond (2 maart) vond het Woondebat plaats, dat door Patrimonium Woonservice en de Veenendaalse Woonstichting werd georganiseerd. Namens de SP was Sietse van der Bij aanwezig.

Lees verder

Het komt door corona...

...onevenredige spreiding stembureaus

"Ja, de verspreiding zou beter moeten, maar in het kader van Covid zijn er niet meer gebouwen beschikbaar," antwoordde Burgemeester Kats op vragen van de SP. "Gelukkig is stemmen plaatsonafhankelijk en kan men bijvoorbeeld ook stemmen tijdens het boodschappen doen."

Lees verder

Groenpoort moet socialer!

Groenpoort is een project in Veenendaal Oost, waar 970 woningen gerealiseerd gaan worden. Afgelopen week spraken de verschillende raadsfracties hierover in de raadscommissie.

Lees verder

Edese windmolens op de rand van Veenendaal

Foto: SP Veenendaal

Niet bepaald een goede buur...

Lees verder

Hennie op de Veense Woonbetoging

Foto: SP Veenendaal

Zeker geen Persona Non Grata

Lees verder

Op de bres voor Bouwdorp

Foto: SP Veenendaal

stadspark besproken in raadscommissie

Lees verder

Geen Woningmarkt maar Volkshuisvesting

Foto: SP Veenendaal

Op zaterdag 12 februari vond de Veense Woonbetoging plaats.

Lees verder

Publiek/geheim...

In de raadsvergadering van 27 januari j.l. is er gesproken over het opheffen van de geheimhouding van het NTA-rapport omtrent de Veense moskeeën. Een meerderheid, bestaande uit de VVD, ProVeenendaal, de christelijke partijen en Lokaal Veenendaal-raadslid Mila Jansen, koos ervoor het rapport geheim te houden.

Lees verder

Jan Breur - Zilveren Tomaat

Foto: SP Veenendaal

Veense SP'er onderscheiden

Lees verder

Pagina's

U bent hier