h

In de media

Lees/bekijk/beluister hieronder interviews, reportages en andere mediaverschijningen van de Veenendaalse SP...


All good things must come to an end

Foto: SP Veenendaal

Jan Breur verlaat de gemeenteraad

Lees verder

Over de drank- en horecaverordening…

Wedstrijdschema's en borrelbetutteling

Foto: SP Veenendaal

Onder het voorzitterschap van SP'er Jan Breur besprak de gemeenteraad op donderdag 22 juni de drank- en horecaverordening. Hoewel die uiteindelijk unaniem is aangenomen, ging daar een behoorlijke discussie aan vooraf. Meerdere voorstellen zijn ingediend.

Lees verder

Verzorg de wond voor hij ontsteekt

GGD moet op orde zijn

Afgelopen week is de situatie van de GGD besproken in de raadscommissie. De organisatie heeft te maken met groot verloop en ziekteverzuim. Daarbij is het financiële vet van de botten…

Lees verder

Belasting uitbesteed

GBLT: Kundig, maar niet klantvriendelijk

De gemeente Veenendaal wil het innen van belasting en WOZ uitbesteden aan GBLT. De SP kan hiermee instemmen, maar had wel de nodige bedenkingen. Die zitten vooral in het puntje 'klantvriendelijkheid'. GBLT heeft op dat vlak niet de beste reputatie...

Lees verder

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Voorstel besproken in raadscommissie

Deze maand beslist de gemeenteraad over de tegemoetkoming voor de meerkosten van chronisch zieken met een laag inkomen. Deze tegemoetkoming wordt verruimd, en dat is op zich goed. Toch had de SP in de voorspreking afgelopen week in de raadscommissie nog wel een paar vragen.

Lees verder

Is Veenendaal klaar voor een referendum?

SP dient initiatiefvoorstel in; politiek twijfelt

Deze maand bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de SP-fractie. Deze fractie stelt de raad voor om in Veenendaal een raadgevend referendum in te stellen. De SP wil met dit voorstel inwoners meer invloed geven op de besluiten van de raad. De andere partijen twijfelen nog.

Lees verder

Biertje na de wedstrijd. Moet kunnen, toch?

Drank- en horecaverordening besproken

Het College van Burgemeester en Wethouders wil de Drank- en Horecaverordening aanpassen. Maar die aanpassing maakt het niet mogelijk dat sportverenigingen na een late wedstrijd nog een welverdiend pilsje kunnen schenken. Om middernact moet de tap dicht...

Lees verder

Nipte meerderheid voor theater

Financiele uitwerking volgt nog...

Na de cliffhanger van vorige maand, heeft de gemeenteraad nu besloten om verder te gaan met het theater. De uitgangspuntennotitie is met een nipte meerderheid van 17-15 aangenomen. De christelijke partijen stemden tegen.

Lees verder

Kaders Emmalaan

De raadscommissie sprak vorige week over de ruimtelijke kaders van de Emmalaan. In tegenstelling tot wat er beweerd werd in het voorstel, voelden omwonenden zich niet gekend in de plannen.

Lees verder

Al Amana opgeknipt?

Discussie in de raadscommissie

Foto: SP Veenendaal

In het raadsdebat over de onderwijshuisvesting in Veenendaal Oost, eerder dit jaar, is afgesproken dat een school niet over drie of meer lokaties mag worden opgeknipt. Bij de vestiging van de nieuwe school, Al Amana, gaat dat echter toch gebeuren. Een aantal raadsfracties, waaronder de SP, stelde daarom afgelopen dinsdagavond vragen aan Wethouder Lochtenberg in de raadscommissie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier