h

In de media

Lees/bekijk/beluister hieronder interviews, reportages en andere mediaverschijningen van de Veenendaalse SP...


Toegankelijk...

Afgelopen week is er in de Raadscommissie gesproken over Toegankelijkheid. Dit aan de hand van de Lokale Inclusie Agenda.

Lees verder

Belangstelling voor de vrede

Foto: Jan Breur

Rijnpost-fotograaf en -journalist Pieter Vane liep afgelopen zaterdag (17 september) mee met de Vredeswandeling die Vredes initiatief Veenendaal en Veenendalers Voor Vrede organiseerden in het kader van de Vredesweek.

Lees verder

Een kleine overwinning

in de strijd tegen zwerfafval

Het heeft wat hameren en wat moties gekost, maar het gaat eindelijk gebeuren. In het centrum van Veenendaal gaan de versmallingen van de prullenbakken verwijderd worden. Eindelijk kunnen mensen normaal hun afval kwijt!

Lees verder

Toch noodlokalen?

Onderwijssituatie Veenendaal Oost

Je kinderen op tijd op school brengen is moeilijk. Zeker als ze op verschillende plekken naar school gaan. Ouders in Veenendaal Oost zijn veroordeeld tot deze situatie, en doen een beroep op de Gemeenteraad voor een snelle oplossing.

Lees verder

Liberalisme lost de wooncrisis niet op

VVD-voorstel sneuvelt; gezond verstand wint

"De grond in Veenendaal is zo goed als op en we kunnen het niet eerst uit de hand laten lopen," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur in de gemeenteraad. "We hebben beperkt de ruimte en die moeten we gebruiken voor woningtypes die wij nodig hebben. Veenendaal is er niet voor de ontwikkelaars, maar voor de inwoners die willen wonen."

Met deze sterke bewoordingen wees hij een voorstel af, dat de VVD indiende bij de Woonvisie.

Lees verder

Stoom en kokend water...

...maar geen warmtebedrijf

Als een College de volksvertegenwoordiging op het hart drukt dat het besluit over het warmtebedrijf géén uitstel kan verdragen. Dat er haast bij geboden is. Dat een vertraging onwenselijk is.
Dan moet dat College ÉÉN DING niet doen: vertraging oplopen.
En toch hebben ze dat ene ding gepresteerd.

Lees verder

On Air

over de Ombudspersoon
en betaalbaar wonen

Lees verder

Ombudspersoon

Unaniem aangenomen

Bij de behandeling van het Raadsakkoord heeft de SP een voorstel ingediend om de kansen en mogelijkheden voor het instellen van een Ombudspersoon na te gaan. Dit voorstel werd gesteund door alle partijen.

Lees verder

Debat over vertrouwen

Foto: SP Veenendaal

Raad neemt besluit over akkoord

Lees verder

Via de voorzitter

Foto: SP Veenendaal

Stemverklaring bij fusie
Patrimonium/Veenendaalse Woningstichting

Stel, je bent als éénpersoonsfractie belast met het voorzitten van de Gemeenteraad. Dan kan jouw partij niet het woord voeren...

Lees verder

Pagina's

U bent hier