h

In de media

Lees/bekijk/beluister hieronder interviews, reportages en andere mediaverschijningen van de Veenendaalse SP...


Stoom en kokend water...

...maar geen warmtebedrijf

Als een College de volksvertegenwoordiging op het hart drukt dat het besluit over het warmtebedrijf géén uitstel kan verdragen. Dat er haast bij geboden is. Dat een vertraging onwenselijk is.
Dan moet dat College ÉÉN DING niet doen: vertraging oplopen.
En toch hebben ze dat ene ding gepresteerd.

Lees verder

On Air

over de Ombudspersoon
en betaalbaar wonen

Lees verder

Ombudspersoon

Unaniem aangenomen

Bij de behandeling van het Raadsakkoord heeft de SP een voorstel ingediend om de kansen en mogelijkheden voor het instellen van een Ombudspersoon na te gaan. Dit voorstel werd gesteund door alle partijen.

Lees verder

Debat over vertrouwen

Foto: SP Veenendaal

Raad neemt besluit over akkoord

Lees verder

Via de voorzitter

Foto: SP Veenendaal

Stemverklaring bij fusie
Patrimonium/Veenendaalse Woningstichting

Stel, je bent als éénpersoonsfractie belast met het voorzitten van de Gemeenteraad. Dan kan jouw partij niet het woord voeren...

Lees verder

Waar blijft dat hek?

Na ongeluk extra urgent...

Door middel van schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders heeft de SP aandacht gevraagd voor de onveilige situatie bij de Brouwersgracht. De SP was, is en blijft van mening dat aan beide zijden van de gracht een hek moet komen.

Lees verder

WOONDEBAT: SP gaat voor sociaal...

...het hardst van allemaal!

Afgelopen woensdagavond (2 maart) vond het Woondebat plaats, dat door Patrimonium Woonservice en de Veenendaalse Woonstichting werd georganiseerd. Namens de SP was Sietse van der Bij aanwezig.

Lees verder

Het komt door corona...

...onevenredige spreiding stembureaus

"Ja, de verspreiding zou beter moeten, maar in het kader van Covid zijn er niet meer gebouwen beschikbaar," antwoordde Burgemeester Kats op vragen van de SP. "Gelukkig is stemmen plaatsonafhankelijk en kan men bijvoorbeeld ook stemmen tijdens het boodschappen doen."

Lees verder

Groenpoort moet socialer!

Groenpoort is een project in Veenendaal Oost, waar 970 woningen gerealiseerd gaan worden. Afgelopen week spraken de verschillende raadsfracties hierover in de raadscommissie.

Lees verder

Edese windmolens op de rand van Veenendaal

Foto: SP Veenendaal

Niet bepaald een goede buur...

Lees verder

Pagina's

U bent hier