h

In de media

Lees/bekijk/beluister hieronder interviews, reportages en andere mediaverschijningen van de Veenendaalse SP...


"WSW-raad weer tot leven wekken"...

In de laatste raadsvergadering voor het zomerrecs diende de SP een motie in om de inactieve WSW-raad te heractiveren. Die motie kreeg een meerderheid.

Lees verder

ROOD* bestuursblog: "Succes in Veenendaal"

Op 8 maart j.l. hield de SP een manifestatie in Veenendaal voor Jongeren en Cultuur - met het oog op het openhouden van Poppodium Escape.

Lees verder

7 ton voor extra wethouder...

Er doen vijf partijen mee aan de coalitie, dus zullen er vijf wethouders komen - althans, volgens de logica die Marco Verloop (SGP) openbaarde op het debat over de formatie, dat was aangevraagd door de SP.
Deze extra wethouder zal de gemeenschap 7 ton kosten.

Gerard van Wijk schreef hierover een artikel in de Veenendaalse Krant...

Lees verder

ChristenUnie betreurt gang van zaken formatie

Tijdens de formatie is de grootste partij, de ChristenUnie op een zijspoor geraakt. De oorspronkelijk beoogde coalitie met SGP, D66 en VVD bleek niet werkbaar. De verkenning naar de mogelijkheid een coalitie te smeden met SGP, SP en PvdA is op niets uitgelopen.

Ondanks een constructief gesprek, opteerde de SGP toch voor de alternatieve coalitie van D66 e.a.

Lees verder

VVD een vreemde eend in de bijt

De beoogde coalitie, waarin grote verliezer VVD plaatsneemt, zorgde voor een pittig debat tussen de meeste partijen en informateur Kars Veling.

Ook de SP vindt verliezer VVD een vreemde eend in de bijt van de coalitie.

Gerard van Wijk schreef een verslag van het debat in de Veenendaalse Krant.

Lees verder

Manifest aangeboden aan Emile Roemer in Veenendaal

U heeft het misschien gemist, maar onlangs is Emile Roemer in Veenendaal geweest. Hij nam hier een manifest in ontvangst van AFNL en NOA; de aannemersfederatie.

Lees verder

Voor herinrichting raadzaal huis met zeven kamers te koop

Afgelopen donderdagavond stemde de gemeenteraad in met de aanschaf van nieuw meubilair à 2,75 ton. Voor dezelfde prijs kun je een eengezinswoning met 7 kamers kopen; stelde fractievoorzitter Jan Breur.

De Veenendaalse Krant wijdde er een kort artikel aan.

Lees verder

Tien partijen doen mee aan verkiezingen

Liberaal Veenendaal zou sowieso niet doorgaan; Nederland Samen heeft zich niet ingeschreven...

Tien partijen (waaronder de SP) gaan wel de gemeenteraadsverkiezingen in. Een berichtje uit de Veenendaalse Krant...

Lees verder

Woontoren 'als struisvogel tussen mussen'

"Een struisvogel tussen de mussen;" zo typeerde SP-fractievoorzitter de hoge torenflat die het College van Burgemeester en Wethouders wil laten bouwen aan de Eerste Melmseweg.

Een kolossaal gebouw naast oude arbeiderswoninkjes is geen gezicht. Daarbij is er op dit moment geen vraag naar apartementen - en dat zal volgens de prognoses ook zo blijven. De SP wil niet bouwen voor leegstand.

De Veenendaalse Krant schreef een verslag van de commissievergadering, waar dit onderwerp besproken werd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier