h

Enquete Huishoudelijke Ondersteuning

Bij de SP zijn geluiden binnengekomen dat mensen, zonder overleg, gekort worden in hun huishoudelijke ondersteuning. Een zogenaamde 'herindicatie'; waarbij er ongevraagd enkele uren hulp geschrapt worden.

We willen graag in kaart brengen wat er aan de hand is, zodat we hier wat aan kunnen doen.

Vul onderstaand formulier in en help ons garant te staan voor goede huishoudelijke ondersteuning.

Indien u meer dan 20 uren hulp ontving, klik dan 20 aan. De aantallen zijn afgerond op hele uren; graag afronden naar boven.
Indien u meer dan 20 uren hulp ontvangt, klik dan 20 aan. De aantallen zijn afgerond op hele uren; graag afronden naar boven.
Bij deze vraag gaat het erom, wat u door de gemeente of uw aanbieder van huishoudelijke ondersteuning is medegedeeld.
Hier kunt u kwijt wat u verder te melden heeft over de korting op huishoudelijke ondersteuning.

U bent hier