h

Koopzondagen Veenendaal 2016; ervaringen

Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die in een winkel in Veenendaal werken.

Foto: Jan Breur

In juni 2016 heeft de SP een alternatief voorstel gedaan voor de wekelijkse koopzondag, omdat hier onvoldoende draagvlak voor was onder winkeliers en hun personeel. In plaats van elke zondag, krijgen winkels de mogelijkheid open te gaan op zondagen met evenementen. Komend jaar vindt er een evaluatie plaats, om te zien of deze regeling moet doorgaan, stoppen of worden uitgebreid.

De twee koopzondagen die in 2016 hebben plaatsgevonden, maken echter geen deel uit van de evaluatie van de gemeente. Na de val van het College heeft de gemeenteraad een aantal voorstellen op de lange baan geplaatst; waaronder de evaluatiecriteria van de koopzondag. Doordat die nog niet zijn vastgesteld, worden de ervaringen uit 2016 dus niet meegenomen - en dreigen die verloren te gaan. Om dat te voorkomen heeft de SP besloten om die dan ZELF maar te evalueren.

In de kwestie 'koopzondag' is voor de SP één ding belangrijk: draagvlak onder winkeliers en hun personeel. Uiteindelijk gaat het immers om hun vrije dag. Daarom vragen we u, als u in een winkel in Veenendaal werkzaam bent, om onderstaande vragen te beantwoorden. Zodoende kunnen wij UW BELANG betrekken in onze standpuntbepaling.

Deel 1

Achtergronden winkel

In dit onderdeel willen wij in beeld krijgen in wat voor winkel u werkt, en of deze winkel heeft deelgenomen aan één of beide koopzondagen.

Adres:

Deel 2

Uw ervaringen

In dit onderdeel vragen we uw naar uw ervaringen met de gehouden koopzondagen. Indien u (vooralsnog) niet op een koopzondag gewerkt heeft, verzoeken wij u toch om alle vragen in dit deel te beantwoorden. Is een vraag niet door u te beantwoorden, dan kunt u gebruik maken van de optie 'niet van toepassing'.

Deel 3

Uw mening/behoefte voor de toekomst

In dit onderdeel vragen wij u naar uw mening en behoefte naar de toekomst toe. Ook hier is het van belang dat u ALLE vragen in het blok beantwoordt.

Rapportcijfer:
Bij evenementen mogen winkels open op zondag; op overige zondagen blijven zij dicht. Wij vragen om uw mening, uitgedrukt in een rapportcijfer.
Rapportcijfer:
Stel dat de winkels op zondag open zouden mogen, ZONDER dat dit gepaard gaat met een evenement. Wat zou u, uitgedrukt in een rapportcijfer, daarvan vinden?
Aantal koopzondagen:
Bij deze vraag gaat het puur om koopzondagen, zonder dat hier (persé) een evenement aan is gekoppeld. We gaan ervan uit dat er 52 weken, dus 52 zondagen, in een jaar zitten.
Aantal evenementen op zondag:
Het gaat bij deze vraag puur om evenementen, zonder dat hier (persé) een koopzondag aan gekoppeld is. Ook hier gaan we ervan uit dat er 52 weken, dus 52 zondagen, in een jaar zitten.
Aantal evenementen op zondag met winkelopenstelling:
We ervan gaan uit dat er 52 weken, dus 52 zondagen, in een jaar zitten. In de huidige regeling zijn er maximaal 6 evenementen op zondag mogelijk waarbij de winkels open mogen. Hoe vaak zou dat volgens u moeten zijn?
Ik wil jaarlijks zondagen werken.
We gaan uit dat er 52 weken, dus 52 zondagen, in een jaar gaan.
Bij deze vraag gaat het niet zozeer om wat u ZELF van koopzondagen en/of evenementen op zondag vindt, maar om een INSCHATTING van de mate waarin de koppeling tussen beide succesvol is. Bijvoorbeeld; als u zowel tegen koopzondagen als evenementen op zondag bent, maar u ziet wel dat de constructie werkt, dan bent u het WEL eens met de stelling. Als u voorstander bent van koopzondagen en/of evenementen op zondag, dan kunt u het oneens zijn met de stelling als u vindt dat een evenement NIET BIJDRAAGT aan het succes van de koopzondag.

Deel 4

Uw opmerkingen

In dit onderdeel kunt u uw opmerkingen kwijt. Mocht u geen opmerkingen hebben, dan kunt u desbetreffend(e) tekstveld(en) leeg laten.

Wat u kwijt wilt over de koopzondagen van 18 september en 18 december 2016.
Wat u kwijt wilt over de toekomst van koopzondagen en/of het koopzondagenbeleid in Veenendaal.

Deel 5

Contact/verificatie

Om dubbele inzendingen van mensen, of andere vormen van valsspelen, te voorkomen, verzoeken wij u om uw e-mailadres in te vullen. Deze zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan die u aangeeft.

Met uw e-mailadres wordt vertrouwelijk omgegaan. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt. Uw e-mailadres zal in de rapportage niet worden gekoppeld aan de door u gegeven antwoorden op de vragen.

Bedankt voor uw deelname

Doordat u de tijd hebt genomen om de vragenlijst in te vullen, wordt uw mening betrokken bij de standpuntbepaling van de SP over de toekomst van dit onderwerp. Uit alle reacties die wij ontvangen, maken wij een zorgvuldige afweging.

Mocht het zo zijn, dat er heel veel mensen reageren op deze vragenlijst, dan is het voor ons niet mogelijk om iedereen een terugkoppeling van de resultaten te sturen. Houd daarom voor de zekerheid ook deze site, onze twitter en/of onze facebookpagina in de gaten.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier