h

Zondagopenstelling Supermarkten - Grote enquête 2015

Foto: Jan Breur
In september wordt in de gemeenteraad de mogelijkheid besproken voor supermarkten om op zondag open te gaan. Dit biedt kansen en bedreigingen voor zowel supermarkthouders, winkelpersoneel, consumenten als werkzoekenden.

De SP wil, om de juiste beslissing te maken, graag weten hoe u er over denkt. Daarom hebben wij de volgende enquêtes opgesteld, voor verschillende belanghebbende doelgroepen. KIES DE ENQUÊTE DIE VOOR U VAN TOEPASSING IS.

Enquêtes:

Naast deze vier enquêtes hebben wij ook een poll, naar aanleiding van een column van Boveneinder. Deze suggereert dat Veenendaal een reformatorisch koopcentrum moet worden: een goed idee, of een slecht idee?


Methodische verantwoording

Foto: SP Veenendaal

Doel:

Inzicht verkrijgen in het draagvlak met betrekking tot het openstellen van supermarkten in Veenendaal op zondagen.

Relevantie:

De relevantie van dit onderzoek ligt in het politiek-maatschappelijke vlak; het dient als voeding voor standpuntbepaling. Hoewel wij serieus en professioneel te werk gaan, verbinden we geen wetenschappelijke pretenties aan dit onderzoek.

Werving/selectie respons:

Aan de enquête wordt primair via de (sociale) media bekendheid gegeven. Dit geeft een respons die grotendeels is gebaseerd op zelf-selectie; mensen met een sterke mening over het onderwerp. Mensen die het onderwerp 'koud' laten zullen waarschijnlijk minder snel meedoen aan deze enquête, maar zullen ook minder waarde hechten aan de uitkomsten of de uiteindelijke stemming in de gemeenteraad. Kort gezegd: de mening van mensen zonder mening wordt in dezen niet gemist.
Om te voorkomen dat mensen de enquête vaker dan 1x invullen, hebben wij een aantal mechanismen ingebouwd. Hiermee is de kans op 'valsspelen' aanzienlijk verkleind.


Foto: Jan Breur
De zondagopenstelling van supermarkten is een idee van de PvdA. Voor de SP is het een vereiste dat er voldoende draagvlak is, alvorens hiermee in te stemmen. Naar verwachting heeft de SP een sleutelpositie in de stemming van de gemeenteraad: de stem van de SP is voor zowel de voor- als tegenstanders nodig voor een meerderheid.

Het zal van de uitkomsten van deze enquête afhangen welk 'kamp' door de SP aan een meerderheid zal worden geholpen...

U bent hier