h

Enquete Personeel – Zondagopenstelling Supermarkten

Foto: SP Veenendaal

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad in september een initiatiefvoorstel om supermarkten de mogelijkheid te geven op zondag open te gaan. In tegenstelling tot andere partijen heeft de SP geen geharnasd standpunt voor of tegen de zondagopenstelling. Wij bepalen ons standpunt graag op basis van wat de direct betrokkenen ervan vinden: de mensen die daadwerkelijk in de winkel werken. In de gemeenteraad zal de stem van de SP van doorslaggevende betekenis zijn; het is dus belangrijk om ons goed te laten weten hoe u/jij erover denkt!

Werkt u/werk jij in een supermarkt? Geef dan uw/jouw mening via deze enquête!

Verificatie

Om te voorkomen dat iemand de enquête dubbel invult, vragen we u om uw e-mailadres. Dit dient louter ter verificatie. Met uw gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgesprongen.

Tenzij u zelf anders aangeeft, zal uw e-mailadres niet gebruikt worden om u zaken toe te sturen. Uw e-mailadres zal niet worden gedeeld met derden.

Tenzij u zelf anders aangeeft, wordt uw e-mailadres enkel voor verificatie gebruikt. Uw gegevens zijn in veilige handen.

 

Werkzaamheden

De volgende vragen hebben betrekking op uw werkzaamheden. Hiermee proberen we een algemeen beeld te krijgen wat het werk in een supermarkt zoal inhoudt.

Deze vragen hebben geen verplicht karakter, maar helpen ons wel om het werken in een supermarkt beter te begrijpen.

 

uur per week
Geef hier aan hoeveel uur per week u gemiddeld in de supermarkt werkt.
Functie:
Vul hier de naam van uw functie in; bijv. vakkenvuller, cassière, etc.
Beschrijf hier de inhoud van uw functie. Wat doet u zoal, aan werkzaamheden in uw supermarkt?
op de 10 collega's zou mijn takenpakket op zich kunnen nemen.
Deze vraag geeft een indicatie van uw onmisbaarheid/vervangbaarheid. In hoeverre zou de supermarkt kunnen functioneren wanneer u niet werkt door ziekte, vakantie, etc.
Zondagopenstelling

Als de supermarkten op zondag open zouden mogen, heeft dat consequenties voor u. Dat is ook de reden waarom wij u om uw mening vragen.

In hoeverre vreest u verplicht te worden om op zondag te werken? Of verwelkomt u juist de mogelijkheid om dan te werken? Ziet u bedreigingen of kansen?

In dit onderdeel wordt naar rapportcijfers gevraagd. De vragen die aan de kern van de enquête raken zijn verplicht; de overige vragen niet.

Rapportcijfer:
1=zeer slecht, 10=zeer goed
Rapportcijfer:
1=Geheel niet, 10=Zeer graag
Rapportcijfer:
1=Hoogstwaarschijnlijk zal ik niet worden verplicht, 10=Ik zal zeer zeker worden verplicht
Rapportcijfer:
1=Samenhang is nihil, 10=Zeer sterke samenhang
Rapportcijfer:
1=Samenhang is nihil, 10=Zeer sterke samenhang (Deze vraag is bestemd voor medewerkers met een tijdelijk contract)
Geef hier aan hoe vaak supermarkten wat u betreft open mogen op zondag

Bedankt voor uw deelname

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier