h

Enquête Klanttarief Schoonmaakhulp

Op de gemeentepagina van 5 september jl. hebt u kunnen lezen dat de gemeente van plan is om de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp met 50% te verhogen. In plaats van 10 euro per uur zult u dan 15 euro per uur aan huishoudelijke hulp kwijt zijn, als dit doorgaat.

Als SP willen we graag weten of u het eens bent met dit voornemen.

Bent u het eens of oneens met de voorgenomen tariefstijging van €10,- naar €15,-?
Als SP willen wij ook graag weten wat voor u de gevolgen van deze verhoging zijn. Hieronder staan vijf mogelijkheden. Welke is op u van toepassing?

Als u het niet eens bent met de verhoging nodigen wij u van harte uit om bij deze vergadering in de raadzaal aanwezig te zijn. Hiermee laat u aan de raad zien dat de verhoging van 50% onacceptabel is.

De gemeenteraad stelt de begroting vast op 8 november.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de begroting en het inspraakproces? Vul dan hier uw e-mailadres in. Uiteraard gaan we hier vertrouwelijk mee om, en we zullen het niet voor andere doeleinden gebruiken.
TEL:
Aanvullend of in plaats van uw e-mailadres, kunt u ook uw telefoonnummer invullen. Uiteraard gaan we hier eveneens vertrouwelijk mee om, en we zullen het niet voor andere doeleinden gebruiken.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier