h

Aaron vs. Veenvesters

18 maart 2024

Aaron vs. Veenvesters

Wonen onder voorwaarden; zonder rechten?

De 32-jarige Aaron lijdt aan autisme en Gilles de la Tourette. Hij werkt keihard om dat hanteerbaar te krijgen voor zichzelf en zijn buren, maar stress belemmert dat. Die stress wordt veroorzaakt door onzekerheid over zijn woonsituatie. Veenvesters heeft besloten om zijn huurcontract (Wonen onder Voorwaarden) op te zeggen, omdat hij overlast zou veroorzaken.

Om te voorkomen dat hij dakloos zou worden, bood hij - gesteund door de Bond Precaire Woonvormen, de SP en enkele sympatisanten - een manifest aan, waarin hij pleitte voor hulp in plaats van huisuitzetting, en een einde aan onzekere huurcontracten. XON was hierbij aanwezig en maakte een reportage.

U bent hier