h

Ingezonden brief...

10 maart 2021

Ingezonden brief...

...over de fontein

Na jarenlange verslonzing heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om de fontein bij theater De Lampegiet te slopen. De SP en PvdA hebben - op zijn zachtst gezegd - vragen bij deze gang van zaken, en hebben dit onderwerp geagendeerd voor de komende raadscommissie.

Hans van de Braak (PvdA) en Sietse van der Bij (SP) hebben hierover tevens ook een ingezonden brief naar 'de Rijnpost' gestuurd...

U bent hier