h

Niets voor woningzoekenden...

26 februari 2020

Niets voor woningzoekenden...

Met het verlengen van de woonvisie uit 2014, en het afwijzen van voorstellen om hem te updaten, laat de gemeenteraad een kans liggen. Starters en woningzoekenden blijven in de kou staan.

In 'de Rijnpost' verscheen een artikel over de woonvisie, waarin de SP duidelijk van zich laat horen. Wat de SP betreft is de wooncrisis een urgent probleem.

Het is bijzonder jammer dat de voorstellen van de SP, om de wooncrisis aan te pakken, onvoldoende steun kregen...

U bent hier