h

Nieuw theater...

1 december 2021

Nieuw theater...

Vorige week (25 november) sprak de gemeenteraad over het vervolgonderzoek naar een nieuw theater. Na een uitvoerige discussie stemde een grote meerderheid in met het raadsvoorstel.

Een motie van het CDA, de ChristenUnie en de SP met de vraag om een onafhankelijk marktonderzoek, een externe toets van de haalbaarheid en de te wensen winst van het exploiteren van filmzalen kreeg ook de meerderheid van de raad mee.

De SP vond daarbij een bijkomende kleine zaal belangrijk. Een grotere zaal is weliswaar goed om grotere artiesten naar Veenendaal te halen, maar een kleine zaal is weer geschikt voor Veense amateurkunstenaars. In de aangenomen cultuurvisie Glans aan de Grift was al gehint naar oefenruimtes voor de amateurkunst.

In 'de Rijnpost' is hierover een artikel te lezen, geschreven door Arjan van den Berg.

U bent hier