h

N.A.V. Rapport Koopzondag

19 augustus 2017

N.A.V. Rapport Koopzondag

Het rapport met de evaluatie van de koopzondagen, waartoe de gemeente opdracht had gegeven, is onlangs uitgekomen. In september beslist de gemeenteraad over de toekomst van de koopzondagen. Wederom zijn alle ogen gericht op de SP.

Voor de SP is draagvlak onder diegenen die het werk moeten doen van doorslaggevend belang. Hun ervaringen tellen zeer zwaar in onze afweging. Uit het rapport blijkt, dat zo'n kwart van de werknemers druk ervaart om op zondag te werken. De SP heeft hier aandacht voor.

Echter; er heeft nog geen fractieoverleg plaatsgevonden. Een standpunt over de toekomst van de koopzondagen in Veenendaal is er nog niet. De fractie komt binnenkort samen om de uitkomsten van dit rapport te bespreken.

Het Reformatorisch Dagblad heeft een artikel geweid aan het rapport, waarin SP-fractievoorzitter Jan Breur uitlegt dat de ervaring van de werknemers belangrijk is, maar dat er nog geen besluit is genomen over het uiteindelijke standpunt.
In het artikel komen ook Dylan Lochtenberg (VVD, voorstander van de koopzondagen) en Dick Both (SGP, tegenstander) aan het woord. Beiden geven zij aan hun 'hoop' gevestigd te hebben op de SP...

U bent hier