h

Veenendaler voorgedragen

8 november 2022

Veenendaler voorgedragen

Foto: SP Veenendaal

Jan Breur voert provinciale concept-lijst sp aan

Als de regioconferentie van de SP op 3 december instemt met de concept-lijst, levert Veenendaal de lijsttrekker bij de komende verkiezing voor de Provinciale Staten. Jan Breur wordt voorgedragen om de lijst aan te voeren.

Sinds 2006 is Breur fractievoorzitter in de gemeenteraad van Veenendaal. Hij is het langst zittende raadslid. In maart van dit jaar is hij daarnaast ook lid van Provinciale Staten; hij volgde fractieleider Andrea Poppe op, die om gezondheidsredenen haar werk in de provincie niet kon voortzetten.

"Ik zie veel meerwaarde in de combinatie raadslid/statenlid," zegt Breur in het AD. "Daardoor krijg je verschillende perspectieven mee, en kun je voorstellen - en hun voors en tegens - beter doorgronden."

U bent hier