h

WOONDEBAT: SP gaat voor sociaal...

4 maart 2022

WOONDEBAT: SP gaat voor sociaal...

...het hardst van allemaal!

Afgelopen woensdagavond (2 maart) vond het Woondebat plaats, dat door Patrimonium Woonservice en de Veenendaalse Woonstichting werd georganiseerd. Namens de SP was Sietse van der Bij aanwezig.

Op het gebied van sociale woningbouw maakt de SP echt het verschil.
Dick Both van de SGP ziet dat de huidige afspraak van 30 procent sociaal bouwen werkt en spoort aan vooral snel te gaan bouwen. Kim Faber van GroenLinks zet in op 35 procent sociale woningbouw en meer betaalbare seniorenwoningen. Voor Sietse van der Bij van de SP mag de sociale woningbouw zelfs naar 40 procent.

Peter Kuijpers schreef er een artikel over in 'De Rijnpost'.

U bent hier