h

Zorgen over participatiewet

16 augustus 2014

Zorgen over participatiewet

De participatiewet legt een zware verantwoordelijkheid bij de gemeente neer, op het gebied van werk en inkomen. De invoering ervan gaat gepaard met een forse bezuiniging, en beschermde werkplekken voor mensen met en arbeidsbeperking komen onder druk te staan.

De SP wil graag dat iedereen zinvol en bevredigend werk kan (blijven) doen. Om dat in de gaten te houden, is de partij een enquête gestart onder medewerkers van de sociale werkplaats IW4. Deze leverde in totaal 194 ingevulde vragenlijsten op.
Gerard van Wijk schreef hierover een artikel in de Veenendaalse Krant.

U bent hier