h

Ook provinciaal gaat SP voor betaalbaar wonen!

16 februari 2015

Ook provinciaal gaat SP voor betaalbaar wonen!

Foto: Cor van Londen

"Voor zover de provincie er over gaat, zal de SP zich ook hier op alle fronten inzetten op betaalbaar wonen. Het is één van onze speerpunten bij de komende Statenverkiezingen." Deze woorden sprak de Veense Statenkandidaat Jan Breur op de bijeenkomst 'Huur te Duur' in het activiteitencentrum aan de Duivenwal, op 9 februari j.l.

De bijeenkomst is georganiseerd als opmaat voor een protest tegen de huurstijgingen, die als het gevolg van het woonakkoord de pan uitrijzen. Naast Breur spraken ook Eva de Bakker - beleidsmedewerker voor de SP-Tweede-Kamerfractie, Piet de Vrije - directeur van Patrimonium Woonservice, en Hennie Nagel - voorzitter van Huurdersvereniging Patrimonium.

Het woonakkoord is gesloten door het kabinet, VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP. Onderdeel daarvan is de verhuurdersheffing, waardoor er jaarlijks per huurwoning in de sociale sector 600 euro in de staatskas verdwijnt. Deze verhuurdersheffing is één van de oorzaken van de huurstijgingen waarmee mensen geconfronteerd worden.

De SP ziet de verhuurdersheffing zo snel mogelijk verdwijnen. En met de SP ook vele huurders én woningcorporaties. Die hebben de kans om ermee af te rekenen op 18 maart, bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Niet alleen wordt de Eerste Kamer gekozen door leden van de Provinciale Staten, waardoor slechte wetten kunnen worden tegengehouden. Ook de Staten zelf hebben een rol te vervullen voor huurders.

Enkele punten uit het provinciale verkiezingsprogramma van de SP:

  • De provincie stimuleert renovatie en het energiezuiniger maken van corporatiebezit. Dat schept werk, scheelt de huurder in de portemonnee en gaat energieverspilling tegen.
  • We zetten in op het bouwen van betaalbare huisvesting voor groepen waarvoor een tekort is, zoals studenten, starters en ouderen.
  • Waar bestaande kernen moeten worden uitgebreid, wordt er duurzaam gebouwd in de stedelijke regio’s, langs goede ov-verbindingen en met voldoende voorzieningen.

Foto: Cor van Londen
Foto: Cor van Londen

MEER:

Reactie toevoegen

U bent hier