h

Zorgen om personele bezetting Veens

27 januari 2017

Zorgen om personele bezetting Veens

Foto: SP Veenendaal

Zijn BHV en Sociale Hygiëne op orde bij Veens? Bij de SP zijn geluiden binnengekomen dat dit niet het geval was. En dat er geen wijkcoach actief is in het Franse Gat. Daarom maakte SP-fractievoorzitter Jan Breur gisteravond (donderdag 26 januari) gebruik van het Vragenhalfuurtje, om tekst en uitleg te vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

BREUR: "De afgelopen tijd heeft de SP een aantal ledenbijeenkomsten gehad in activiteitencentrum de Duivenwal. Hier werd ik gewezen op een certificaat Sociale Hygiëne, dat echter op naam staat van een medewerker die inmiddels ruim een jaar uit dienst is. Volgens regelgeving dient de certificaathouder de barmedewerkers te controleren, en moet te allen tijde direct bereikbaar zijn. Dat is nu niet het geval.
Daarnaast is ons ter ore gekomen dat er geen wijkcoach werkzaam is in het Franse Gat, en dat er onder vrijwilligers onduidelijkheid is of de BHV in alle centra van Veens in orde is.
U kunt zich voorstellen dat dergelijke geluidn over de personele bezetting van Veens ons zorgen baart."

Namens de SP stelde Breur de volgende drie vragen:

  1. Herkent het College de hiervoor geschetste geluiden, en zijn ze juist?
  2. Deelt het College de mening van de SP dat een wijkcoach, juist in een oude wijk als het Franse Gat, van groot belang is voor de leefbaarheid - en is zij bereid Veens aan te sporen zo snel mogelijk weer een wijkcoach daar actief te laten zijn?
  3. Deelt het College de mening van de SP dat zaken als SVH en BHV gewoon op orde dienen te zijn, en kan zij toezeggen dat dit binnen nu en afzienbare tijd op alle locaties van Veens het geval is?
Reactie College

Foto: Gemeente Veenendaal

Wethouder Marieke Overduin gaf, in reactie op de vragen van Breur, aan dat ze de geluiden niet herkende. Bovendien vindt zij dat de uitvoering van het welzijnswerk 'de verantwoordelijkheid van Veens'. Volgens haar doet Veens dat 'naar behoren'.

Het Franse Gat zou, gezien de opdeling van de wijken, haar wijkcoach delen met West - 'dus die is er gewoon'. Ook de BHV en Sociale Hygiëne zijn volgens Overduin op orde; twee weken geleden is er nog gestart met een cursus BHV.

Omdat Overduin de te berde gebrachte zaken niet (h)erkende, zou er geen andere discussie mogelijk zijn dan een welles-nietes spelletje. Breur zag daarvan af, en dus ook van vervolgvragen op dat moment. Desalniettemin houdt de SP haar oren en ogen open over de kwaliteit van (de organisatie rondom) het welzijnswerk.

FEITJE: In het Vragenhalfuurtje zijn zowel de laatste vragen van 2016, als de eerste vragen in 2017, gesteld door de SP...

 

Reactie toevoegen

U bent hier