h

Koopzondag/SP: Mening werknemers BLIJFT met stip op nummer één!

15 februari 2017

Koopzondag/SP: Mening werknemers BLIJFT met stip op nummer één!

Foto: Jan Breur

Voor de SP blijft de mening van mensen die in een winkel werken het belangrijkste criterium. Dit gaf woordvoerder Sietse van der Bij aan in de raadscommissie van afgelopen dinsdag (14 februari), waar de criteria voor de evaluatie van de koopzondag EINDELIJK besproken werden.

De SP is verantwoordelijk voor de situatie die nu bestaat; dat winkels op zondag open mogen indien er een evenement plaatsvindt. Deze situatie is in beginsel een proef; op basis van een evaluatie zal er in september een besluit worden genomen over de toekomst hiervan.

Om de proef geslaagd te noemen, wil de SP dat er draagvlak is. Onder ondernemers, en winkelpersoneel. Dat zijn immers uiteindelijk de mensen die het moeten doen. Een winkel moet een zondagopenstelling kunnen bolwerken, en personeel mag zich niet onder druk gezet voelen. Van der Bij benadrukte dat dit extra onder de loep moet worden genomen.

Evenementen

Foto: Jan Breur

Van secundair belang, maar ook niet onbelangrijk, is de invloed die de evenementen hebben op de zondagopenstelling van winkels. In hoeverre versterken de evenementen en de koopzondag elkaar? Waarbij niet alleen wordt gekeken naar 'hoeveel geld brengt het in het laatje', maar ook wat de meerwaarde is voor de levendigheid en de aantrekkelijkheid van het winkelgebied.

De SP heeft immers er niet voor niets voor gekozen om de zondagopenstelling van winkels te koppelen aan evenementen. In de discussie over het 'p*mpen' van het winkelgebied, is er een eendrachtige consensus dat het centrum belevingsgerichter moet worden.

Andere Partijen

Lokaal Veenendaal en VVD gaven in de discussie aan dat de wensen van de SP leidend zijn. Ook prezen zij de moed die de SP toonde door in juni de impasse te doorbreken, en dit voorstel te doen. Maar niet elke partij was zo hoffelijk.

ProVeenendaal gaf aan dat zij de evaluatie beschouwen als een 'moetje' dat nodig was om de koopzondag er doorheen te drukken. En hoewel zij voor het voorstel hadden gestemd - waarin de evaluatie een nadrukkelijke eis was - is er wat hun betreft geen evaluatie nodig.

De ChristenUnie probeerde de SP aan te wrijven 'de werknemers te hebben laten vallen'. Kennelijk had ChristenUnie-woordvoerder Dick Roodbeen even niet zitten luisteren toen SP'er Van der Bij uitvoerig uitlegde dat juist de mensen die in een winkel werken bij de SP op nummer één staan in het dossier 'koopzondag'.

Eigen onderzoek

Foto: AJ Breur

Doordat het vaststellen van de evaluatiecriteria maarliefst twee maanden is uitgesteld na de val van het College, zijn er twee koopzondagen ongeëvalueerd gebleven door de gemeente. Ter compensatie heeft de SP hierop zelf een evaluatie losgelaten; mensen die in een winkel werken hebben hierop kunnen reageren. De resultaten worden momenteel verwerkt tot een rapport, dat de SP deze maand hoopt uit te brengen.

Diverse partijen wilden wel van de SP weten hoe zwaar hun eigen onderzoek weegt ten opzichte van de gemeentelijke evaluatie.

Van der Bij: "Het zijn natuurlijk twee verschillende onderzoeken, die wij allebei serieus nemen. Ons onderzoek beperkt zich tot de eerste twee koopzondagen; die reeds gehouden zijn. Die van de gemeente op de koopzondagen die nog komen.
Maar als het op een weging aankomt, dan weegt de grootste respons natuurlijk het zwaarst. En die zal waarschijnlijk in het gemeentelijke onderzoek terug te vinden zijn; aangezien de gemeente over meer middelen - en dus een groter bereik - beschikt dan wij.
Uiteindelijk is de SP geen onderzoeksbureau, maar een enthousiaste club vrijwilligers. Als wij iets onderzoeken, doen we dat zo professioneel mogelijk en leveren we kwaliteit. Maar we kennen onze beperkingen."

Reactie toevoegen

U bent hier