h

Evaluatie koopzondag; we doen het gewoon zelf!

13 december 2016

Evaluatie koopzondag; we doen het gewoon zelf!

Foto: Jan Breur

Omdat de gemeenteraad op zich laat wachten met het stellen van de criteria voor de evaluatie 'koopzondag', neemt de SP zelf het heft in handen. Mensen die in een winkel in Veenendaal werken, kunnen hun ervaringen met de koopzondagen aan de SP laten weten via de website, veenendaal.sp.nl. Vanaf maandag 19 december zal hier een enquête te vinden zijn.

Na de val van het college van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad besloten om een aanzienlijke lijst van onderwerpen op de lange baan te schuiven. Ondanks het feit dat er al een set criteria klaarlag, die alleen maar hoefde worden goedgekeurd - en ondanks vurige pleidooien van SP en VVD - was er toch een meerderheid in de gemeenteraad die de evaluatie van de koopzondag in de koelkast zette.

Door dit besluit dreigde de koopzondag van 18 december niet te worden meegenomen in de evaluatie. Die van 18 september jongstleden was er al buiten gevallen.
"Dat komt op zijn zachtst gezegd de kwaliteit van de evaluatie niet ten goede," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Door het zelf te doen brengen we in ieder geval de aspecten die voor ons van belang zijn in beeld. En kunnen we een beter besluit nemen."

Foto: Jan Breur

Wat voor de SP met name van belang is, is hoe de mensen die zelf in een winkel werken in de materie staan. Breur: "Uiteindelijk gaat het om hun vrije dag, en hun inkomen. Daar wil ik niet zomaar uit de losse pols over beslissen; dat moet gedegen gebeuren."

Koppeling met evenementen

Omdat er onder winkeliers en hun personeel te weinig draagvlak was voor een reguliere koopzondag, kwam de SP in juni met een alternatief: 'winkelrust' op zondag blijft de norm, maar bij evenementen op zondag krijgen winkeliers de gelegenheid hun deuren te openen.
Een meerderheid in de gemeenteraad bleek te porren voor dit SP-alternatief, wat nu de huidige regeling is.
In september 2017 wordt de regeling geëvalueerd; waarbij een besluit wordt genomen over uitbreiden, handhaven, inperken of zelfs helemaal afschaffen van de regeling.

Breur: "Aangezien het aardig vlot gaat met de formatie van het nieuwe college, verwacht ik dat de gemeenteraad haar gewone werkzaamheden binnenkort weer oppakt. En dus, dat er voor de koopzondagen in 2017 wel evaluatiecriteria vast zullen staan. Echter, voor de twee edities van 2016 moeten we het zelf maar doen, want we willen in september wel een gedegen besluit kunnen nemen."

Foto: Jan Breur

De vragenlijst verschijnt op maandag 19 december op de website van SP Veenendaal, en is in te vullen door iedereen die in een winkel in Veenendaal werkt.

Reactie toevoegen

U bent hier