h

STADSGESPREK: Stadsstrand moet blijven

10 februari 2018

STADSGESPREK: Stadsstrand moet blijven

Foto: Enna van Duinen

Afgelopen donderdagavond (8 februari) vond er een stadsgesprek plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis. Nu waren het eens niet de politici, maar de inwoners zelf, die hun zegje mochten doen. En hun mening over de toekomst van het stadsstrand was meer dan duidelijk...

Op de avond werden er een zestal mogelijke invullingen van het stadsstrand gepresenteerd. Het plan 'behoud het stadsstrand zoals het is' bleek verreweg het populairst. Door de gespreksleiders van de avond werd dit plan ook wel aangeduid als 'het plan van de petitie', en 'het SP-plan', vanwege de inzet die de SP heeft getoond om het strand te behouden.
Gedurende de zomer ondersteunde de SP de actie 'Red Ons Stadsstrand', eenwelk maarliefst bijna elfduizend handtekeningen voor behoud van het volledige stadsstrand opleverde.
Vanuit deze actie is ook het plan voor behoud ingediend, waardoor het besproken kon worden op het stadsgesprek.

Andere plannen

Naast het plan om het stadsstrand te behouden, was er ook een plan om het stadsstrand in te richten met zeecontainers, een plan om een groene woontoren aan de rand van het stadsstrand te plaatsen, en verschillende plannen om gebouwen op het strand te bouwen. Het meest ingrijpende plan was om theater 'de Lampegiet' naar het strand te verplaatsen en daar alle ruimte te laten opsouperen. Dit plan kreeg geen steun.

De 'voorkeursvariant' van het College van Burgemeester en Wethouders, lag ook niet bijster lekker. Hierbij zou een fors gebouw van 3 verdiepingen op het strand worden geplaatst.
De voordelen die de inwoners hiervan noemden, waren vooral voordelen ten opzichte van nog zwaardere bebouwing.

Er mag geconcludeerd worden dat mensen de open ruimte in het centrum graag willen behouden. Er mogen nog wel wat faciliteiten (water en electra) aan het strand worden toegevoegd, en er kan nog wat aan het strand en veld worden verbeterd - maar de open oppervlakte moet intact blijven.

Vervolg

Aanstaande dinsdag wordt het stadsstrand (ter oordeelsvorming) besproken in de Raadscommissie. Ook hier hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om hun zegje te doen, door gebruik te maken van het 'burgerspreekrecht'. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met griffie@veenendaal.nl om je aan te melden.

Op donderdag 22 februari zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Foto: SP Veenendaal

Meer informatie

Reactie toevoegen

U bent hier