h

Dit jaar duidelijkheid over toekomst Franse Gat!

17 januari 2020

Dit jaar duidelijkheid over toekomst Franse Gat!

Foto: Cor van Londen

Bewoners van het Franse Gat zitten al een tijd in onzekerheid. Veel woningen zijn niet meer in goede staat en het is onduidelijk wat er gaat gebeuren en wanneer. Maar voor 1 juli zal er een concreet plan van aanpak, inclusief een globaal tijdpad, zijn vastgesteld; zo is het voornemen van Patrimonium.
Dit blijkt uit de prestatieafspraken die de woningcorporaties met de gemeente zijn aangegaan.

Het College van Burgemeester en Wethouders bood de afspraken deze maand aan ter kennisgeving aan de raadscommissie. Sietse van der Bij, woonwoordvoerder van de SP stelde hierover enkele vragen om duidelijkheid te krijgen over de situatie.
Volgens de beantwoording hierop zullen alle bewoners voor 1 juli weten wanneer hun woning aan de beurt is voor renovatie of sloop/nieuwbouw.

Foto: SP Veenendaal

Patrimonium heeft het Franse Gat onderverdeeld in een aantal 'plandelen'. Een deel wordt direct de komende 5 jaar aangepakt, een deel waarvan de levensduur met 10 jaar wordt verlengd en een deel waarvan de levensloop met 25 jaar wordt verlegd en verduurzaamd.
Dit jaar, 2020, zullen een aantal relatief onderhoudsprojecten worden gedaan aan de woningen die nog langere tijd zullen blijven staan.

Ook de Veenendaalse Woningstichting (VWS) zal het één en ander doen aan haar woningen in het Franse Gat. Er gaan wat ingrepen op het gebied van onderhoud en duurzaamheid plaatsvinden bij 80 woningen uit de jaren '20. Deze ingrepen hebben geen gevolgen voor de monumentenstatus.

Foto: Jan Breur

SP-woordvoerder Van der Bij is blij met de duidelijkheid die nu gegeven wordt. Al langere tijd ondersteunt de SP bewoners in hun wensen rond de aanpak van de wijk, en in hun vraag om duidelijkheid hierover.
Patrimonium had beloofd om vorig jaar al duidelijkheid te kunnen verschaffen, maar toen bleken nog niet alle onderzoeken rond. Dit leidde tot een grote teleurstelling van de bewoners.

Van der Bij: "De onzekerheid was voor de bewoners haast even frustrerend als de slechte staat van de woningen. Nu is het duidelijk dat de wijk echt op de schop gaat, en voor juli weten de bewoners wanneer ze aan de beurt zijn. Het is fijn om in ieder geval te weten waar je aan toe bent.

Foto: Cor van Londen

Prestatieafspraken

Vragen SP + antwoorden

Zie ook:

ARTIKELEN:

RAPPORTEN:

Reactie toevoegen

U bent hier