h

Ouders mogen schadevergoeding houden

28 november 2020

Ouders mogen schadevergoeding houden

Foto: SP Veenendaal

Geen verrekening met uitkeringen

Veense ouders die getroffen zijn door de Toeslagenaffaire, hoeven niet bang te zijn dat hun schadevergoeding wordt afgepakt door de gemeente. In een reactie op schriftelijke vragen van de SP laat het College van Burgemeester en Wethouders weten dat zij niet van plan zijn om deze vergoedingen te verrekenen met de Bijstand of een andere uitkering. De motie die de SP hiervoor had voorbereid, hoefde daardoor niet meer in stemming te worden gebracht.

De Belastingdienst heeft veel ouders in de ellende gestort, door hen onterecht als fraudeur aan te merken. Daarom worden er schadevergoedingen uitgekeerd. In Veenendaal zijn er 18 gezinnen die dit jaar in aanmerking komen voor zo'n schadevergoeding.
De SP heeft in de raadscommissie en via schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor deze ouders. De partij wil niet dat de gemeente de schadevergoedingen verrekent met uitkeringen, en dat de getroffen ouders er dus nog niets mee opschieten. Omdat de Wethouder Beek dit in de raadscommissie nog niet kon toezeggen, bereidde de SP een motie voor. Lokaal Veenendaal, PvdA en GroenLinks hadden zich bij de SP gemeld als mede-indiener van de motie.
De toezegging kwam daags voor de Gemeenteraadsvergadering, waardoor de motie niet meer in stemming hoefde te worden gebracht.

De inzamelingsactie, om de zwaarst getroffen ouders een aardigheidje te kunnen geven met de kerst, loopt nog steeds. De actie is opgezet door een groep gedupeerde ouders, en wordt ondersteund door de SP.
Doneren kan via doemee.sp.nl/kerst
De gemeente heeft een mailadres ingesteld, waar Veense gedupeerden terechtkunnen voor vragen: kinderopvang@veenendaal.nl

Doneer

kinderopvang@veenendaal.nl

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier