h

Omgevingsvisie Onvoldoende

22 december 2020

Omgevingsvisie Onvoldoende

Verbeteringen verworpen

In mei stelde de gemeenteraad de ontwerp-Omgevingsvisie vast. De SP stemde toen tegen, omdat er te weinig werd gedaan tegen de woocncrisis. Afgelopen donderdag (17 december) lag de Omgevingsvisie in haar definitieve vorm voor. De kans om verbeteringen aan te brengen en alsnog de stem van de SP binnen te halen.
Aan het eind van de discussie was de SP alweer genoodzaakt om tegen te stemmen: de Omgevingsvisie scoort onvoldoende op de thema's milieu en wonen.

Onvoldoende op milieu

In de ontwerp-Omgevingsvisie is de STOMP-systematiek gesneuveld. STOMP (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobiliteit als service, Privé-auto's) is een beslismboom voor het inrichten van de infrastructuur op basis van ecologische voetafdruk. De Fietsersbond liet via een zienswijze weten dat zij dit een slechte ontwikeling vinden, omdat dit juist meer verkeers-chaos en meer vervuiling oplevert.

De Fietsersbond vond o.a. GroenLinks en SP aan haar zijde. Deze partijen stelden voor om het STOMP-principe in ere te herstellen.
De rechtse partijen daarentegen vinden het aanleggen van goede wandel- en fietspaden 'autootje pesten', en stemden tegen dit voorstel.

Onvoldoende op wonen

De SP strijdt al jaren voor voldoende betaalbare woningen, maar het tekort wordt alsmaar groter en groter. Het percentage van 30% sociale woningbouw, dat in de Omgevingsvisie wordt gehanteerd is dus onvoldoende. Er moeten echt een paar flinke tanden bij!

Daarom stelden SP en Denk voor om een hoger percentage op te nemen: 40%. Maar de andere partijen wilden niet. Rechts vindt grondopbrengsten belangrijker dan dat mensen zich een dak boven het hoofd kunnen veroorloven.

Uiteindelijk onvoldoende

Omdat de voorstellen om de Omgevingsvisie te verbeteren geen meerderheid achter zich kregen, stemde de SP tegen. De ruimte in Veenendaal is te schaars om zo achteloos met het milieu en de woningnood om te springen.
De SP zal zich blijven inzetten voor betaalbaar wonen en groene, leefbare wijken.


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier