h

Roep om openheid NTA-dossier

1 februari 2022

Roep om openheid NTA-dossier

Foto: Gökhan Coban / DENK Veenendaal

Motie: onafhankelijk onderzoek naar werkwijze

Afgelopen donderdag (27 januari) sprak de gemeenteraad over het opheffen van de geheimhouding op het rapport van NTA over een aantal Islamitische organisaties in Veenendaal. Het College van Burgemeester en Wethouders wilde slechts de offerte vrijgeven; een aantal fracties in de gemeenteraad - waaronder de SP - wilde juist volledige openheid.
Ook was er een petitie die om vrijgave van het rapport vroeg...

Voorafgaand aan de vergadering boden Najma Kadri en Ismail el Khoulati de 383 handtekeningen aan die zij hadden verzameld om de geheimhouding op het NTA-rapport op te heffen. Berichten in de NRC over heimelijke onderzoeken in moskeeën hadden afgelopen najaar het nodige stof doen opwaaien. De gemeenteraad onderbrak zelfs haar herfstvakantie voor een spoeddebat. Helaas kwam toen niet duidelijk boven tafel wat er zich in de Veense moskeeën had afgespeeld.

"De heimelijke onderzoeken hebben het vertrouwen in het openbare bestuur ernstig geschaad. Dit vertrouwen moet opnieuw worden opgebouwd," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Eerlijkheid en openheid is daar een belangrijkste stap in."
Andere partijen zagen nogal wat beren op de weg als de geheimhouding op het rapport zou worden opgeheven. ProVeenendaal vreesde bijvoorbeeld dat NTA dit als contractbreuk zou opvatten en juridische stappen zou ondernemen, liet raadslid Bo Visser weten.
"Als we het niet doen," legde Breur haar voor, "onderneemt de andere kant wellicht juridische stappen. Dat helpt ons ook niet verder."

Yasin Makineli stelde uiteindelijk, samen met SP, D66 en anderen per amendement voor om de geheimhouding van het rapport op te heffen. Een meerderheid, bestaande uit de christelijke partijen, VVD, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal-raadslid Mila Jansen, stemde hier echter tegen.

Daarna diende Youssef Boutachekourt (D66) nog een motie in, samen met SP en andere partijen. In die motie werd gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze van NTA. Voor deze motie was er wel een meerderheid: alleen VVD en SGP stemden tegen.

Hoewel de SP het jammer vindt dat niet het gehele rapport wordt vrijgegeven, is de partij wel blij met het onderzoek.
"Het is belangrijk om te weten of alles volgens de regels is gebeurd,"zegt fractievoorzitter Jan Breur. "Dat dit nu wordt onderzocht is een grote stap in het genezingsproces.


Zie ook:

Infiltratie:
Blogs (Jan Breur):

Reactie toevoegen

U bent hier