h

Twee begrotingen

29 november 2023

Twee begrotingen

Foto: SP Veenendaal

Twee Veenendalers

In de afgelopen maand zijn zowel in de Provinciale Staten van Utrecht, als in de Gemeenteraad van Veenendaal, de begrotingen vastgesteld. In beide gevallen betrof het een beleidsarme begroting. En in beide gevallen werd de SP vertegenwoordigd door een Veenendaler...

In het geval van de Gemeenteraad is dat natuurlijk logisch: als je niet in Veenendaal woont, kun je hier ook niet in de Gemeenteraad zitten. In Provinciale Staten is dat des te bijzonderder: SP-fractievoorzitter Jan Breur is de enige Veenendaler die zitting heeft in Provinciale Staten.

Veenendaal: focus op wonen

De reden dat er een 'beleidsarme' programmabegroting werd voorgelegd aan de Gemeenteraad, is de grote financiële onzekerheid van gemeenten - en het uitzicht op 'ravijnjaar' 2026. De coalitiepartijen hadden al aangegeven  geen extra geld uit te geven. Toch slaagde SP-fractievoorzitter Sietse van der Bij, de golden boy van de SP, erin om zijn volledige inzet te verzilveren in de vorm van toezeggingen van het College van Burgemeester en Wethouders.

Zijn focus lag hierbij op wonen; het stokpaardje van de Veenendaalse SP.
Dankzij zijn inzet, zal leegstand middels een verordening krachtig bestreden worden, zal de afgesproken hoeveelheid sociale woningbouw gewoon worden gebouwd en niet afgekocht, en wordt de volksvertegenwoordiging niet buitenspel gezet bij de kaders voor woningbouw als de Omgevingswet van kracht gaat.

Provincie Utrecht: Focus op OV

In de Provincie was de begroting beleidsarm, omdat het coalitieakkoord, dat deze zomer is gesloten, er nog niet in is verwerkt. Die verwerking wordt komende maand vastgesteld; de voorgestelde begroting had derhalve een houdbaarheidsdatum van een maand. Toch prijkte de handtekening van Veenendaler Jan Breur namens de SP onder een tweetal voorstellen.
Beide voorstellen betroffen het stokpaardje van de provinciale SP: het Openbaar Vervoer.

Als vervoerders hun dienstregeling niet waar kunnen maken, kan de Provincie boetes opleggen. Samen met andere partijen stelde de SP voor om de opbrengsten van die boetes terug te laten gaan naar het OV, zodat dit betaalbaar kan blijven worden aangeboden. Dankzij een toezegging van de Gedeputeerde hoefde dit voorstel niet in stemming te worden gebracht.
Het andere voorstel was een oproep om het OV bij (en over) de provinciegrenzen te versterken. Deze werd unaniem aangenomen.

In het voortraject naar de begroting toe, in de statencommissie 'Milieu en Mobiliteit' vroeg Breur extra aandacht voor Veenendaal. Hij maakt zich zorgen over de ontsluiting van Veenendaal Oost en hij miste de beloofde snelbus tussen Veenendaal en Amersfoort. Daarnaast vroeg hij aandacht voor netcongestie; een fenomeen dat de energietransitie ernstig in de soep kan laten lopen.
Zijn partijgenoot Dane Harris vroeg in de statencommissie 'Bestuur, Economie en Middelen' aandacht voor een vergeten groep in het economische beleid: de mens...

Vervolg

Nu de gemeentelijke begroting is vastgesteld, is dit hoofdstuk voor de gemeenteraadsfractie gesloten. Sietse van der Bij heeft inmiddels ook al het Beleidskader Sociaal Domein een stukje socialer weten te maken.
Voor Jan Breur gaat het begrotingsbeleid nog even door. De begrotingswijzigingen, als gevolg van het coalitieakkoord, zitten nu in het traject van voorbesprekingen. Op 13 december nemen Provinciale Staten hierover een besluit...

WORDT VERVOLGD...


Meer over de begrotingen:

Gemeente Veenendaal:
Provincie Utrecht:

Reactie toevoegen

U bent hier