h

Politici en het stadsstrand

24 oktober 2017

Politici en het stadsstrand

Foto: SP Veenendaal

In de afgelopen zomer hebben veel mensen zich ingespannen om handtekeningen te verzamelen voor de petitie “Red ons stadsstrand”. Dat waren niet alleen SP-leden, maar ook anderen, die het behoud van ons stadsstrand belangrijk genoeg vonden om er veel van hun vrije tijd aan te besteden. Het resultaat is bekend: op een paar na hebben 11.000 mensen de petitie getekend!

Al deze steunbetuigingen zijn op 1 september aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, maar als er daarna niets gedaan wordt staat dit alleen als 'Ingekomen stuk' op de agenda van de gemeenteraad. Het wordt dan niet besproken. Om dit onderwerp wel besproken te krijgen heeft de SP een motie voorbereid voor de raadsvergadering van 28 september, waarin het College van B&W verzocht werd om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om het stadsstrand in huidige omvang op de huidige plaats te behouden. Meer was op dat moment niet mogelijk, want er liepen nog een aantal andere onderzoeken naar deze plek, namelijk: wat als wij een stukje van die grond behouden en de rest verkopen óf alle grond weg als het mogelijk blijkt om de Lampegiet naar hier te verplaatsen. Maar als het behoud van het volledige stadsstrand onderzocht wordt komt het rapport daarover weer in de gemeenteraad ter sprake en kan er echt iets besloten worden.

U weet wat er gebeurde: zonder dat de wethouder bereid was om toe te zeggen ook de mogelijkheid van volledige behoud van het huidige stadsstrand te onderzoeken stemden alle politieke partijen (met uitzondering van DENK) tegen de motie van de SP! Een uiterst vreemd stemgedrag als je bedenkt, dat bijna 11.000 kiezers (dat zijn meer stemmen dan welke partij in Veenendaal bij een verkiezing behaalt) al hadden laten weten vóór het behoud te zijn. Na de raadsvergadering had de Veenendaalse politiek dus niets gedaan waaruit bleek, dat zij de wens van de ondertekenaars van de petitie serieus namen!!! Toen ik afgelopen week actie voerde in het Franse Gat en met veel mensen daar sprak hoorde ik herhaaldelijk hoe schandalig men dit gedrag van de andere partijen vond!

Maar kennelijk hadden die tegenstemmen een ander doel, want al kort na de raadsvergadering verschenen er allerlei berichtjes op websites en op Facebookpagina's van plaatselijke politieke partijen, waarin te lezen viel, dat het stadsstrand natuurlijk ook die partij ter harte ging. Vooral dit jaar waren er immers zoveel mooie dingen georganiseerd en dat maakte, dat wij ons best moesten doen om een deel van het stadsstrand te behouden. Naarmate de tijd voortging kregen die stukjes een wat andere toonzetting zoals: misschien kan het behoud wel lukken, maar daarmee ben je er nog niet, want de omgeving ziet er ook niet uit en daaraan zou veel aandacht gegeven moeten worden. En juist dit moet eerst maar eens met de belanghebbenden (!?) besproken worden.

Dat is zonder meer een merkwaardige gedachtegang! Natuurlijk is het waar, dat er aan die omgeving het nodige gedaan moet worden. Geen Veenendaler zal dat tegenspreken! Maar dat heeft niets met het stadsstrand te maken, want dat moet óók als op dat terrein nog meer winkels of een nieuwe Lampegiet gebouwd worden. Hoe je dat doet zal mede afhangen van welke bestemming de raad voor die grond kiest. Maar dat die omgeving dan mooi en goed moet worden is buiten kijf!!!

Nee, de keus voor wel of geen stadsstrand op de huidige plek en met de huidige omvang gaat niet om dat soort bijzaken. De keus is veel simpeler:

  • wil je het stadsstrand wel of wil je het niet op de huidige plaats handhaven?

Net als bij alle andere besluiten van de gemeenteraad is daarmee geld gemoeid. En wanneer je als gemeenteraad zou kiezen voor het behoud van het stadsstrand (wat tenminste zo'n 11.000 mensen graag willen), dan moet je iets anders (wat jouw partij misschien belangrijk vindt) goedkoper, later of zelfs helemaal niet doen. Die geldkwestie moet wel snel duidelijk worden, want in de gemeentelijke planningen is al rekening gehouden met een opbrengst van een paar miljoen euro door verkoop van de grond. Niet verkopen betekent dan minder inkomsten, waardoor het moeilijker wordt om alle voorgenomen zaken ook uit te voeren.

Wat mij betreft is de keuze makkelijk: behoud het huidige stadsstrand op de plek waar het nu ligt en gun die plek van licht en lucht en ontmoeting aan de Veenendalers. Dat mag best wat kosten! En laat de Lampegiet op de prima plek waar hij nu staat blijven! Zo houd je per saldo zelfs veel geld over!

Reacties

Zo, dus in de wandelgangen wordt er wel over gesproken,maar nog niet tot daden overgegaan. Als we als SP nu ook eens dwars blijven liggen, zou dat dan helpen?

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier