h

Moties

27 december 2021

Moties

Foto: Jan Breur / Mieke Hoek/50+

Bijzondere debatten in de Provincie

"Als een alien van een andere planeet dit debat zou zien, zou die er niets van begrijpen," zei Tim, naast wie ik op de publieke tribune in het Provinciehuis had plaatsgenomen.
"Je hoeft geen alien te zijn om hier niets van te snappen," antwoordde ik. We waren getuige van een merkwaardig Statendebat...

Naar aanleiding van een levensgevaarlijke oversteekplaats in het buurtschap Spengen had 50Plus een motie opgesteld, die mede namens ons (en vele anderen) werd ingediend. Tegelijkertijd werd er een motie ingediend door de ChristenUnie en GroenLinks. Het waren twee verschillende moties die redelijk in elkaars verlengde lagen. Die van 'ons' ging in op de specifieke situatie, en die van 'hen' was algemener van aard.
In het debat ging het vooral om de vraag of deze twee moties niet samengesmolten konden worden tot één motie. Zowel Mieke Hoek van 50Plus als Arjan Koerts van de ChristenUnie waren daartoe bereid - maar op de één of andere manier was dat nog steeds niet gelukt.
Maar dat er wat aan de situatie in Spengen - en sowieso aan gevaarlijke oversteekplekken - gedaan moest worden; daarover was men het ontegenzeggelijk eens.

Next up: een tweetal moties van JA21. De ex-Forummers wilden iets met de huisvesting van statushouders. In de ene motie wilden ze dat de provincie haar toezicht "opschort", zodat ze zich niet meer met dit vraagstuk bemoeit. Met de andere motie wilden ze een 'dashboard' waarop per gemeente te zien is hoeveel sociale woningbouw er vrijkomt en welk deel ervan naar statushouders gaat.
Nou waren die moties sowieso kansloos, omdat het toezicht nu eenmaal een wettelijke taak is en de gegevens in dat gewenste 'dashboard' makkelijk te googelen.
Over het beoogde resultaat waren de Statenleden dus gauw uitgepraat, maar over de motieven van JA21 viel des te meer te zeggen. Namens ons voerde Michel het woord, en hij liet er geen misverstand over bestaan.
"De wooncrisis is de schuld van slechte grondpolitiek en de vermarkting van de volkshuisvesting," zei hij, "niet van statushouders." Hij verwees naar de commissie, waar JA21 de geesten had getracht te rijpen voor deze moties.
"Toen maakte de heer Dinklo (het Statenlid van JA21 dat die motie indiende) ook al het onderscheid tussen statushouders en ingezetenen van de provincie Utrecht. Terwijl statushouders dat ook zijn. Toen ik hem bevroeg op dit onderscheid kwam de aap uit de mouw: hij bedoelde Nederlanders. Deze moties dienen geen enkel ander doel dan verdeeldheid te zaaien tussen groepen mensen."

Hij mocht het r-woord niet gebruiken; de Commissaris had een eerdere spreker hierover al op de vingers getikt. Maar uit zijn toon bleek duidelijk wat hij bedoelde. Hij wist het 'cisme-taboe vakkundig te omzeilen, zonder zijn boodschap maar iets aan kracht te laten inboeten. En misschien ben ik bevooroordeeld omdat hij mijn fractiegenoot betreft, maar zijn optreden was het hoogtepunt van een verder ronduit genant debat.

Tot slot nog een motie van de PVV.
Die wilden dat er geen stikstofbeleid gevoerd zou worden zolang er bepaalde gegevens beschikbaar waren.
Tsja.
"Wat ze feitelijk zeggen," had ik in het fractieoverleg geopperd, "is: zolang we niet weten hoe diep het water is, stellen we geen badmeester aan."
Een analogie die Andrea nu in de Statenzaal ten gehore mocht brengen.

Na de bespreking van deze motie zat de Statenvergadering erop. 's Avonds zou er gestemd worden. Ik kon weer naar huis.
Ik vertrok richting de bushalte, met een mooie kerstkaart van Mieke Hoek in mijn tas...


Zie ook:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier