h

Vanaf de Tribune; Afl. 18 - Donderdag 25 januari

1 februari 2018

Vanaf de Tribune; Afl. 18 - Donderdag 25 januari

De gemeenteraad is reuze interessant. Daarom nam ondergetekende (Toke) vorige week plaats op de publieke tribune in het gemeeentehuis. Ik ging zitten bij Enna, AJ en Sietse. Na het vragenhalfuurtje en wat formele zaken, ook het aanwijzen van een nieuwe plaatsvervangende griffier, gingen de onderwerpen van start die op de agenda stonden.

Het eerste onderwerp gaat over het onderzoek van de rekenkamercommissie, dat een onderzoek heeft gedaan naar de reïntegratie. Gebleken is, dat er geen meetbare resultaten waren, er een grote kloof is tussen de Leefwereld en de Systeemwereld van de personen die in de bijstand zitten, kortom, er wordt geen maatwerk geleverd, de mensen/inwoners zijn namelijk niet allemaal het zelfde, ze nemen allemaal hun eigen problemen mee!
Na de stemming is toch wel gebleken dat het streven is om de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen.

Ook het volgende onderwerp is een heet hangijzer in de gemeente, het betreft het parkeerprobleem met de parkeergarages, het conflict tussen Q-Park en de andere eigenaren van de garages. Wiens taak is het om voor de parkeerplaatsen te zorgen voor de inwoners en de bezoekers? Moeten we dit aan de markt over laten of aan de Gemeente?
Q-Park is naar de ACM gestapt, omdat Veenendaal geen marktconform tarief voor zijn/haar parkeergarages rekent. Daarentegen wil Q-Park niet mee doen aan een loyaliteitsprogramma. De Gemeente wil het parkeerprobleem aanpakken als zaak van het algemeen belang.

Ook  met dit probleem is het van belang, dat er goed gecommuniceerd wordt met de raad, dit wil nog wel eens misgaan

De klok staat op bijna 12 uur (24 uur); het onderwerp wordt afgesloten met enkele moties. Nu wordt er om een schorsing gevraagd,  echter de burgemeester heeft een ander voorstel, om de vergadering a.s. maandag voort te zetten. Daar is echter geen meerderheid voor bij de raadsleden; de rest van de vergadering wordt nu doorgeschoven naar donderdag 22 februari. Dat is de laatste 'normale' raadsvergadering met de huidige raadsleden.
Dan staat ook het Stadsstrand op de agenda!

Dus tot ziens op de Tribune!
Maar zorg ook dat je er bij bent op 8 februari op het stadsgesprek van het stadsstrand. Donderdag 8 februari 2018 om 19:30 op het gemeentehuis.
Tot dan!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier