h

Natuur en Milieu

Foto: Jan Breur

Lees hier artikelen met betrekking tot natuur en milieu...

20 december 2015

Op naar een energieneutraal 2035!

Foto: SP Veenendaal

Energieneutraal in 2035. Dankzij een voorstel van GroenLinks en SP is deze ambitie vorig jaar opgenomen in het raadsprogramma. Afgelopen donderdag is hiervoor de Startnotitie vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees verder
13 december 2015

Energieneutraal in 2035

Foto: Jan Breur

Veenendaal is energieneutraal in 2035. Dat is de ambitie die is vastgelegd in het raadsprogramma, dankzij een voorstel van GroenLinks en SP. De startnotitie hiervoor is afgelopen donderdag besproken in de raadscommissie, en zal komende donderdag worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees verder
20 oktober 2015

Subsidie voor aanschaf groengasauto

Foto: SP Veenendaal

Inwoners en bedrijven uit Veenendaal kunnen een subsidie aanvragen voor  een auto die op groengas rijdt. De regeling is geldig voor groengasauto’s die zijn aangeschaft tussen 1 februari en 31 december 2015. Het gaat om een subsidie van maximaal € 2000,- per voertuig. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van een project van Regio FoodValley voor schonere mobiliteit in onze regio.  

Lees verder
29 mei 2015

Veenendaal tegen schaliegas

Foto: Jan Breur

Burgemeester Kolff zal namens Veenendaal op het aanstaande VNG*-congres een motie tegen schaliegas steunen. Dit, dankzij een voorstel van GroenLinks, SP en de ChristenUnie.

Lees verder
14 maart 2015

Bij een vitaal platteland horen goede voorzieningen!

Foto: Nico van Ginkel

"Voor een vitaal platteland heb je, juist ook in de kleinere kernen, goede voorzieningen nodig." Dit betoogde de SP-Statenkandidaat Jan Breur tijdens een debat over landschapsontwikkeling; dat vrijdag 13 maart plaatsvond in Dierenpark Amersfoort.

Lees verder
1 maart 2015

Veenendaal 50% duurzamer...

Foto: AJ Breur

"Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar is Veenendaal 50% duurzamer geworden," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur op een openbare avond over duurzaamheid; georganiseerd door GroenLinks.

Lees verder
28 november 2014

De strijd om "Carthago" is beslecht; groen blijft groen

GroenLinks, SP en een klein aantal andere partijen hebben een vier jaar lange strijd gevoerd tegen zaken die in bestemmingsplannen onterecht onder groen vallen. Lang was er plaats voor parkeerplaatsen en ontsluitingswegen op plekken die voor groen waren bestemd.

Lees verder
17 november 2014

Veel SP-voorstellen in Programmabegroting

Op donderdag 6 november is de Programmabegroting vastgesteld. De SP heeft, samen met andere partijen een groot aantal voorstellen gedaan om Veenendaal de komende jaren mooier, leefbaarder en socialer te maken. Een aantal hiervan is aangenomen.

Lees verder
27 juni 2014

Kleine doorbraak rond "Carthago"

Einstein zei ooit: "Waanzin is altijd hetzelfde blijven doen en toch een ander resultaat verwachten." Vandaar dat het beroemde Carthago-amendement* eens over een andere boeg werd gegooid. Het resultaat: een meerderheid van de gemeenteraad wil dat parkeerplaatsen niet meer als 'groen' worden aangemerkt in het bestemmingsplan 'Boompjesgoed'. Komend najaar wordt er in de gemeenteraad een discussie gevoerd over hoe men in de toekomst met groen wenst om te gaan.
 
Lees verder
29 mei 2014

Goede samenwerking SP en GroenLinks bij amenderen raadsprogramma...

Zoals de 'oude Veensen' Nico van Ginkel (SP) en Henk Roor (GroenLinks) gebroederlijk naast elkaar staan op de foto; zo trokken ook de raadsleden van beide partijen - Jan Breur en Kees Oskam - op in het 'amenderen' van het raadsprogramma. Onder de wijzigigingsvoorstellen van de één prijkte ook de handtekening van de ander; en vice versa.

Lees verder

Pagina's

U bent hier