h

Natuur en Milieu

Foto: Jan Breur

Lees hier artikelen met betrekking tot natuur en milieu...

28 november 2014

De strijd om "Carthago" is beslecht; groen blijft groen

GroenLinks, SP en een klein aantal andere partijen hebben een vier jaar lange strijd gevoerd tegen zaken die in bestemmingsplannen onterecht onder groen vallen. Lang was er plaats voor parkeerplaatsen en ontsluitingswegen op plekken die voor groen waren bestemd.

Lees verder
17 november 2014

Veel SP-voorstellen in Programmabegroting

Op donderdag 6 november is de Programmabegroting vastgesteld. De SP heeft, samen met andere partijen een groot aantal voorstellen gedaan om Veenendaal de komende jaren mooier, leefbaarder en socialer te maken. Een aantal hiervan is aangenomen.

Lees verder
27 juni 2014

Kleine doorbraak rond "Carthago"

Einstein zei ooit: "Waanzin is altijd hetzelfde blijven doen en toch een ander resultaat verwachten." Vandaar dat het beroemde Carthago-amendement* eens over een andere boeg werd gegooid. Het resultaat: een meerderheid van de gemeenteraad wil dat parkeerplaatsen niet meer als 'groen' worden aangemerkt in het bestemmingsplan 'Boompjesgoed'. Komend najaar wordt er in de gemeenteraad een discussie gevoerd over hoe men in de toekomst met groen wenst om te gaan.
 
Lees verder
29 mei 2014

Goede samenwerking SP en GroenLinks bij amenderen raadsprogramma...

Zoals de 'oude Veensen' Nico van Ginkel (SP) en Henk Roor (GroenLinks) gebroederlijk naast elkaar staan op de foto; zo trokken ook de raadsleden van beide partijen - Jan Breur en Kees Oskam - op in het 'amenderen' van het raadsprogramma. Onder de wijzigigingsvoorstellen van de één prijkte ook de handtekening van de ander; en vice versa.

Lees verder
11 september 2013

Schriftelijke vragen SP over Ardagh/Boxal

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de uitstoot van het bedrijf Ardagh (voorheen: Boxal) dat in de Veense wijk ’t Hoorntje is gesitueerd. De uitstoot die het bedrijf produceert ligt boven de milieunorm, en omwonenden maken zich zorgen om hun gezondheid.

Lees verder
30 december 2011

DragonderAxi op bezoek bij SP-fractie

VeenendaalGroen/DragonderAxi is op bezoek geweest bij de SP-fractie. De organisatie, die zich bezighoudt met groen in Veenendaal, wilde eens van gedachte wisselen over het politieke klimaat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier