h

TERUGBLIK: Actiejaar 2017

30 december 2017

TERUGBLIK: Actiejaar 2017

Foto: Jan Breur

Veenendaal staat niet stil; de SP zit niet stil. Wederom kunnen we terugblikken op een jaar van kleine en grote acties over grote en kleine onderwerpen. Voor een beter Veenendaal, een beter Nederland en een betere wereld...

Zorg

Nationaal ZorgFonds

Foto: Jan Breur

De SP zou de SP niet zijn, als zij niet zou strijden voor betere zorg. Erik Ottink reed bijvoorbeeld door het hele land met de truck van het Nationaal ZorgFonds. De SP wil dat de commerciële zorgverzekeraars - zeker wat de basisverzekering betreft - worden vervangen door dit fonds. Zonder eigen risico, maar met volledige tandzorg, fysiotherapie en GGZ in het pakket.

Foto: Baukje Hiemstra

Daarnaast maakte hij ook nog eens deel uit van het groepje Veenendalers dat naar Amersfoort afreisde om daar het belteam voor het Nationaal ZorgFonds te versterken. Het belteam wilde zoveel mogelijk mensen mobiliseren voor het Nationaal ZorgDebat, waar o.a. lijsttrekkers Roemer, Klaver en Asscher met elkaar spraken over de toekomst van de zorg in ons land...

Foto: Jan Breur

Niet alleen via de telefoon werden mensen gemobiliseerd. TEAM SP waagde zich regelmatig, in de donkere januari-kou op straat om bij mensen aan te bellen. Huis aan huis steun te vergaren voor het Nationaal Zorgfonds, en mensen uit te nodigen om het debat in Den Haag bij te wonen.

Foto: SP Veenendaal

... en dat lukte. Meer dan tienduizend mensen, waaronder uiteraard ook Veense SP'ers, vonden hun weg naar het Haagse Malieveld. De tent op het Malieveld bleek niet groot genoeg om de duizenden toegestroomde mensen te ontvangen.
"De grootste politieke manifestatie deze campagne. Tienduizend mensen die de politiek oproepen een Nationaal ZorgFonds in te voeren. Met energie en enthousiasme. Wat een fantastische dag," zei SP-leider Emile Roemer tijdens het debat.

Foto: Baukje Hiemstra

Maar daar hield de actie niet op! In mei volgde de poster-actie 'Zeg eens A', om het Eigen Risico te slopen. En toen in het najaar bleek dat de coalitie de zorgverzekering ook nog eens duurder wilde maken, volgde ook nog een e-mail actie.

Dag van de verpleging

Foto: Jan Breur

Maar... zo kritisch als de SP is op het zorgstelsel, zo blij is de partij met de mensen die de zorg geven. Daarom deelt de SP elk jaar, ook dit jaar, bloemetjes uit aan mensen die in de zorg werken.

Op de Dag van de Verpleging, 12 mei, trekt TEAM SP eropuit om de helden van de zorg in het zonnetje te zetten. Fractievoorzitter Jan Breur was ook van de partij, en schreef er een blog over.

Foto: Dhr. Batsarki

Samenloop voor Hoop

Foto: SP Veenendaal

Breur was ook één van de lopers namens de gemeente, tijdens de 'Samenloop voor Hoop'. Er is maarliefst €101.234,- opgehaald tegen kanker. Foto's van het evenement zijn onder andere te bewonderen op de Facebookpagina van SP Veenendaal.

Koffie, Cake & WMO

Foto: Koffie, Cake & WMO

Dit jaar zag ook 'Koffie, Cake & WMO' voor het eerst het levenslicht. Een initiatief van Yolande de Meer; ondersteund door de SP. Hier kunnen mensen, die in hun leven iets te maken hebben met de WMO (zorg of ondersteuning vanuit de gemeente), hun ervaringen en ideeën uitwisselen op laagdrempelige wijze. Onder het genot van een kopje koffie en een plakje cake. De SP luistert mee, om zonodig zaken aan te kaarten in de politiek.
Inmiddels zijn er drie bijeenkomsten geweest: in de Duivenwal, de Kleine Beer en de Egelantier...

Leefbaarheid

Opschoondag

Foto: Cor van Londen

Nette, leefbare buurten, zodat iedereen fijn kan wonen. Dat is wat de SP wil. En daarom deed TEAM SP mee aan de Nationale Opschoondag in het Franse Gat. Als je samen ergens de schouders onder zet, krijg je het voor elkaar. Dus een schone wijk moet een koud kunstje zijn...

Kabeco: onderhoud Franse Gat

Foto: Cor van Londen

Ook steunde de SP buurtcommittee 'KaBeCo' bij hun inventarisatie van het achterstallige onderhoud in de Klaas Katerstraat, W.C. Beeremansstraat en Dr. Colijnstraat. Het committee is opgezet, nadat er tijdens een bewonersavond die de SP in november 2016 in het Franse Gat organiseerde, bleek dat veel mensen in die straten te maken hadden met achterstallig onderhoud.

Maandag 6 februari bood KaBeCo een rapport aan Patrimonium Woonservice aan, waarin zij de wensen van de buurt kenbaar maakten. Patrimonium ging ermee voortvarend aan de slag.

Red de Veluwe

Foto: SP Veenendaal

De zorg voor leefbaarheid stopt, wat de SP betreft, niet bij de gemeentegrenzen. Ook het luchtruim speelt een grote rol. En laagvliegroutes over de omgeving zouden de leefbaarheid behoorlijk kunnen verpesten! Daarom werkt SP Veenendaal samen met andere afdelingen in de strijd tegen de uitbreiding van Lelystad Airport en bijbehorende laagvliegroutes.

Onderwijs

stakingen basisonderwijs

Foto: A.J. Breur

Dit jaar hebben de leerkrachten in het basisonderwijs tweemaal een grote staking georganiseerd. Zij willen een verlaging van de werkdruk en een verhoging van het salaris.
De SP is het daar helemaal mee eens. Goed onderwijs is de peiler waarop de toekomst van onze kinderen rust. Daarom stak de partij bij beide stakingen, in juni en in december, de stakende leerkrachten een hart onder de riem...

Foto: Baukje Hiemstra

Financiën

Geen btw-verhoging

Foto: Baukje Hiemstra

Voor fatsoenlijke salarissen en arbeidsomstandigheden in het onderwijs heeft het kabinet geen geld over. Wel voor een 'douceurtje' van 1,4 miljard voor buitenlandse beleggers, in de vorm van de afschaffing van de dividentbelasting. Wel kondigde het kabinet aan de BTW omhoog te gooien.

De linkse partijen vinden dit een slecht plan, omdat het dagelijkse leven dan fors duurder wordt en veel ondernemers het hierdoor moeilijker krijgen. De SP zette zich in Veenendaal flink in voor de actie 'GEEN BTW-VERHOGING'.

Werk en inkomen

Eerlijke banen

Foto: Baukje Hiemstra

Niet alleen de leerkrachten, maar IEDEREEN, heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Toch zijn er steeds meer mensen afhankelijk van een flexbaan. De SP gaat dan ook voor eerlijke banen. Banen, waar mensen een vast dienstverband hebben en die hen zekerheid geven.

  • Goed voor de werkgever: hij heeft een loyale werknemer die door zijn kennis het bedrijf helpt te continueren.
  • Goed voor de werknemer: Hij kan aan een toekomst werken.
  • Goed voor de economie: zekerheid vergroot de koopkracht.

Tijdens de Dag van de Arbeid flyerde TEAM SP dan ook voor vaste banen en tegen de flex-mode.

Toekomstvisie

Veenendaal 2040

Foto: Gemeente Veenendaal

Voor het schrijven van de toekomstvisie voor Veenendaal in 2040, zette de gemeenteraad in op het grootste burgerparticipatietraject dat de gemeente ooit georganiseerd heeft. Op tal van bijeenkomsten en activiteiten, waaronder de 'Raad op Straat', zijn er honderden mensen gesproken.
Deze gesprekken hebben bijgedragen aan de Toekomstvisie, die in oktober unaniem is vastgesteld door de gemeenteraad.

Cultuur, sport en recreatie

Red ons stadsstrand

Foto: SP Veenendaal

Het 'burgerparticipatietraject' voor de Toekomstvisie werd echter overtroffen door de actie 'RED ONS STADSSTRAND', die door de SP werd ondersteund. De actie ontstond, nadat de gemeenteraad had besloten om een groot deel van het Stadsstrand te laten verdwijnen.

Foto: Cor van Londen

De actie leverde bijna elfduizend handtekeningen op, die werden overhandigd aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Tineke Bette. Naar aanleiding van de elfduizend handtekeningen, diende SP-fractievoorzitter Jan Breur kort daarna in de gemeenteraad een motie in om behoud van het volledige stadsstrand mogelijk te maken.

Foto: Cor van Londen

Voorafgaand aan die gemeenteraadsvergadering vond er voor het gemeentehuis nog een kleine manifestatie plaats, voor behoud van het stadsstrand.
Ondanks deze manifestatie, en ondanks de bijna elfduizend handtekeningen stemde bijna de voltallige gemeenteraad tegen de motie.

Een maand later, bij de behandeling van de begroting, diende de SP nog een keer een voorstel in om het volledige stadsstrand te behouden. Wederom wees de gemeenteraad dit voorstel af. Een ander voorstel, om een kleiner gedeelte van het stadsstrand te laten verdwijnen, kreeg wel een meerderheid.

Foto: SP Veenendaal

Het stuk wat nu overblijft is overigens te klein om 'Veenendaal on Ice' in de toekomst even spectaculair te laten zijn...

Roodstock strandfestival

(afgelast)

Foto: Cor van Londen

Hoewel er de afgelopen zomer veel activiteiten op het stadsstrand hebben plaatsgevonden, was ROODSTOCK er dit jaar niet een van. Maar niet omdat het niet is geprobeerd. Vol goede moed werd het festivalterrein opgezet voor een nog grootser feest dan vorig jaar, maar de weergoden stonden het niet toe. Door aanhoudende regen zag de organisatie zich gedwongen om het festival af te gelasten.

In 2018 hoopt het team weer een groot festival neer te zetten. Breur: "De acts die we dit jaar hebben moeten teleurstellen, staan uiteraard bovenaan het lijstje van mensen die we zullen benaderen. Zij krijgen een welverdiende herkansing."

Zomerfestival Franse Gat

Foto: SP Veenendaal

Ook het Zomerfestival in het Franse Gat, waar de SP traditiegetrouw aanwezig is met een kraam, werd geplaagd door regen. Gelukkig bleken de buien eindig, en brak al gauw de zon door, zodat er toch nog een geslaagd feest kon worden neergezet.

Foto: SP Veenendaal

Internationale solidariteit, Vrede en Recht

Internationale vrouwendag

Foto: SP Veenendaal / Enna van Duinen

Jaarlijks staat SP Veenendaal op Internationale Vrouwendag stil bij de positie van vrouwen; waar ook ter wereld. De dames van TEAM SP bieden hun seksegenoten een bloemetje aan, met een kaartje die verwijst naar een vrouwengerelateerd thema. Weer of geen weer - want ook op deze dag stortte het met bakken uit de hemel.
Het thema was dit jaar iets 'dichter bij huis' dan andere jaren. Er werd stilgestaan bij honderd jaar (passief) vrouwenkiesrecht in Nederland.

Foto: SP Veenendaal

Historieloop

Foto: Baukje Hiemstra

Op 4 mei leverde TEAM SP een aantal vrijwilligers voor de historieloop die voorafging aan de dodenherdenking. Aan de hand van foto's en kunstwerken werd de Tweede Wereldoorlog zichtbaar gemaakt. Bewoners van de Engelenburgh, die niet zo goed ter been waren, werden in hun rolstoel langs de beelden gevoerd - waarna de kranslegging bij het monument werd bijgewoond.

Vredesweek

Foto: Baukje Hiemstra

SP-afdeling Veenendaal laat ook de vredesweek niet ongemerkt voorbij gaan. Op de Internationale Dag van de Vrede werd er een kleine vredeswake gehouden voor het gemeentehuis; georganiseerd door de SP. Wie dat wilde, kon een kaarsje aansteken voor de vrede.

Foto: AJ Breur

Fractievoorzitter Jan Breur schreef ter gelegenheid van de Vredesweek het opiniestuk: 'Oorlog is mensenwerk. Vrede ook.'

Vredesmars

Foto: SP Veenendaal

Niet alleen in de Vredesweek, maar ook op de zaterdag voor kerst, trekt de SP en op uit om de wens van vrede uit te dragen. Dit jaar werd voor de tweede keer de Vredesmars georganiseerd.

Stichting Veteranencontact leverde een bijdrage in de vorm van een indrukwekkende toespraak van hun voorzitter, Hermy (Mien) Heymann. SP-afdeling Veenendaal is hem en Stichting Veteranencontact bijzonder dankbaar voor deze mooie bijdrage.

Een fotoreportage van de Vredesmars is te zien op onze Facebookpagina.

Foto: SP Veenendaal

Ook in 2018 zal TEAM SP weer volop actief zijn. Doet u met ons mee?

Reactie toevoegen

U bent hier