h

De weg naar 2040

10 november 2017

De weg naar 2040

Foto: Jan Breur

Terugblik op de toekomst...

Vorige maand heeft de gemeenteraad de 'Strategische Visie 2040' unaniem aangenomen. De toekomst kan dus beginnen.
Maar... niet alleen de strategische visie zelf, maar vooral ook de weg er naartoe is bijzonder. Voor geen enkel beleidsdocument in de geschiedenis van Veenendaal is er zo hard ingezet op input van gewone inwoners...

Foto: Gemeente Veenendaal

Het begon, nadat de gemeenteraad besloten had dat er een nieuwe Strategische Visie moest komen. En nam daarin zelf het voortouw.
De nog liggende Strategische Visie, die geldig zou zijn 2025, kon wat de SP betreft bij het oud papier.
"Een Strategische Visie moet dienen als onderlegger voor beleid," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur, "maar daar heeft de vorige Strategische Visie niet toe uitgenodigd. Sterker nog: op punten is hij met voeten getreden."
En zo geschiedde: er werd bij nul begonnen.

Foto: SP Veenendaal

Er werd een bijzondere raadscommissie ingesteld die, onder het voorzitterschap van VVD'er Dylan Lochtenberg op gezette tijden vergaderde. Elke partij was vertegenwoordigd in de commissie.

Foto: Jan Breur

Maar een visie op de toekomst van Veenendaal kàn natuurlijk niet enkel in een vergaderzaaltje worden verzonnen. Het gaat over de stad, en over de mensen. Dus moeten die mensen daarin worden betrokken. Dus werd er een grootscheeps 'participatietraject' opgezet. Deze werd op 21 januari afgetrapt in de Cultuurfabriek.

Foto: Jan Breur

Daarna volgden er enkele 'toekomstcafé's' op het gemeentehuis...

Foto: Jan Breur

...een toekomst-tour...

Foto: Jan Breur

...door heel Veenendaal...

Foto: Jan Breur

... die culmineerde in...

Foto: Gemeente Veenendaal

...de Raad op Straat.

Geheel vlekkeloos verliep het traject niet. Wegens gebrek aan animo is de 'Dag van de Toekomst', die in het Ontmoetingshuis had moeten plaatsvinden, geannulleerd.

Foto: Jan Breur

Als alternatief is er nog een Toekomstbijeenkomst georganiseerd op het gemeentehuis. Dit, onder de bezielende leiding van één van Neêrland's bekendste Veenendalers; Klaas van Kruistum. Hier werd een viertal toekomstscenario's uit de doeken gedaan...

Foto: Gemeente Veenendaal

...en nadat er een richting was gekozen, kon het document worden geschreven. De Strategische Visie werd op 26 oktober 2017 aangeboden aan de gemeenteraad - en unaniem aangenomen.

De toekomst kan beginnen...

Reactie toevoegen

U bent hier