h

TEAM SP volop actief!

15 november 2017

TEAM SP volop actief!

Foto: SP Veenendaal

Vliegtuigen moeten omhoog, niet de btw

De wereld verander je niet door alleen te praten in zaaltjes. Nee; je moet samen met de mensen optrekken, en je samen uitspreken voor je doelen. Voor jezelf en voor elkaar.
De SP is een partij die dit bij uitstek begrepen heeft, en trekt er continu opuit om de wereld beter en socialer te maken. Zo ook in Veenendaal. Afgelopen zaterdag was de Veense SP zelfs opgedeeld om op verschillende plekken te werken aan die betere wereld...

Een aantal Veense SP'ers was afgereisd naar Lelystad, om daar te protesteren tegen de uitbreiding van het vliegveld - en bijkomende laagvliegroutes. Deze laagvliegroutes gaan onder andere over de Veluwe en komen over Ede en erg dicht bij Veenendaal. Ze brengen geluidsoverlast, milieuverontreiniging en onveiligheid met zich mee.

Op de foto boven dit artikel is raadscommissielid Sietse van der Bij te zien, samen met Tweede-Kamerlid Çem Lacin, en een vertegenwoordiging van SP-afdeling Apeldoorn. Ook zij waren aanwezig, om te protesteren tegen de uitbreiding van het vliegveld.

Geen BTW-verhoging

Foto: Baukje Hiemstra

In het Franse Gat is de SP wekelijks aanwezig om mensen huis-aan-huis de jaarkrant aan te bieden - maar ook om hen te attenderen op de petitie 'Geen BTW-verhoging'. Want de vliegtuigen moeten dan wel hoger; de BTW moet het zeker niet. Het leven is al duur genoeg - voor sommige mensen zelfs TE duur!

Foto: Baukje Hiemstra

Zaterdag 4 november was het Super Zaterdag; de dag waarop alle SP-afdelingen van Nederland tegelijkertijd actief zijn. In het kader hiervan onderbrak SP Veenendaal hun 'tour' langs de huizen in het Franse Gat om op de markt aan de slag te gaan tegen de BTW-verhoging...

Ook actie online

Niet alleen in de straat, ook online nodigt de SP Veenendalers en anderen uit om zich in te zetten voor een betere wereld. Via de website worden diverse petities aanbevolen.

Actueel zijn de petities voor meer zekere arbeidscontracten voor jongvolwassenen, Nederland Schuldvrij en - natuurlijk - de petities tegen de laagvliegroutes bij vliegveld Lelystad en tegen de BTW-verhoging.

Koffie, Cake & WMO

Foto: Koffie, Cake & WMO

En dan zijn er nog de bijeenkomsten onder de vlag van 'Koffie, Cake & WMO'. Deze worden georganiseerd door WMO-ervaringsdeskundige Yolande de Meer; ondersteund door SP-afdeling Veenendaal. Hier kunnen mensen hun verhalen en tips rond het WMO-beleid in Veenendaal kwijt.

Een eerdere bijeenkomst in juni heeft opgeleverd dat er meer aandacht is voor goede indicaties - en voor de rol die cliëntondersteuning hierin kan hebben. Aangeraden wordt, om altijd iemand mee te nemen naar deze gesprekken, die goed kan helpen aangeven wat er ECHT nodig is, zodat men ECHT de juiste indicatie krijgt.

Op 18 november is er een bijeenkomst in dienstencentrum 'de Kleine Beer' (Poolster 162); op 25 november is er een bijeenkomst in activiteitencentrum 'de Egelantier' (Rederijkers 1). Beide bijeenkomsten beginnen om 15.00. Vanaf 14.45 staat de koffie/thee met cake al klaar.

Foto: Enna van Duinen

Aanbevolen petities:
Jaarkrant Veenendaal SP.eciaal:
Blogs n.a.v. acties/activiteiten:

Reactie toevoegen

U bent hier