h

Onderwijs, educatie en vorming

Foto: CLV Maatschappijleer

Lees hier alle artikelen over het Onderwijs, en alle artikelen met een educatief karakter. Ook verslagen van scholingen/cursussen en van thema-avonden (met uitzondering van de Novemberdebatten; die hebben hun eigen dossier) zijn hier te vinden.

28 februari 2023

Geen pauzeknop op school in Oost

Foto: SP Veenendaal

Motie SGP afgewezen

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) maakt zich zorgen over de financieën van de gemeente. En de gevolgen die dit heeft voor een aantal grote projecten. Daarom dienden zij in de gemeenteraadsvergaderding een motie in om die projecten op pauze te zetten, en pas verder te gaan als er een 'integrale afweging' is gemaakt.

Lees verder
13 januari 2023

Scholieren in de raadszaal

Foto: Jan Breur

Lessen gemeentepolitiek voor leerlingen CLV

Deze dagen wordt het gemeentehuis regelmatig bezocht door scholieren. Onder begeleiding van ProDemos krijgen leerlingen van het CLV les over de gemeentepolitiek. Daarbij worden ze ondersteund door echte politici.

SP'ers Jan Breur en Sietse van der Bij zijn twee van de politici die tijd hebben vrijgemaakt voor dit bijzondere project.

Lees verder
10 januari 2023

Zoals water...

Foto: Marianne van den Berg

Bijeenkomst met Lilian Marijnissen

Met z’n vieren togen we als Veenendalers naar Amersfoort, naar de Prodentfabriek. Daar werd Lilian Marijnissen geïnterviewd door Amber Kortzorg over Lilian haar boek:
De winst van eerlijk delen.
We werden hartelijk ontvangen met koffie en iets lekkers en met muziek van Niels Geusebroek. En om 20.00 uur stroomde de zaal vol met belangstellenden.

Lees verder
24 december 2022

Van tegelwoestijn naar groene speeloase...

SP stelt schriftelijke vragen over provinciale subsidieregeling vergroenen speelpleinen

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de provinciale subsidieregeling voor het vergroenen van schoolpleinen. Dankzij steun van de SP is deze regel destijds ingesteld door de Provincie Utrecht en het budget voor het komende jaar is verhoogd. De Veense SP wil graag weten of scholen in Veenendaal van deze regeling gebruik maken, en hoeveel pleinen er al vergroend zijn.

Lees verder
21 december 2022

Schriftelijke vragen

Subsidie voor een groen(blauw) schoolplein

Geacht college,

Van een saai, grijs en betegeld schoolplein naar een groene oase met een speelheuvel, een glijbaan en bosbessen- en frambozenstruiken. Steeds meer basisscholen in de provincie Utrecht kiezen ervoor om hun schoolplein groen en klimaatvriendelijk te maken.

Lees verder

onderwijshuisvesting in Oost

Foto: SP Veenendaal

In Veenendaal Oost is een groot probleem met de onderwijshuisvesting. Het Ontmoetingshuis is te klein voor alle leerlingen van de drie scholen die daarin gevestigd zijn. Het resultaat is dat er met dislocaties gewerkt moet worden, waardoor kinderen uit hetzelfde gezin op verschillende plekken naar school moeten. Als ouder ben je dan veel tijd kwijt om je kinderen weg te brengen. Temeer omdat je dan de wijk uit moet, en het verkeer op de Van Essenlaan op die tijd muur- en muurvast zit.

Lees verder
2 december 2022

Studietoeslag in Veenendaal

College aan de slag met idee SP

Toen de SP er in oktober over begon, keek het College alsof ze water zagen branden. Maar nu gaan ze er toch mee aan de slag.
Een studietoeslag voor mensen die door een beperking niet kunnen werken naast hun studie.

Lees verder

Marathon zonder eindstreep

Foto: SP Veenendaal

Deadline: 1 februari duidelijkheid
over onderwijsruimte in Oost

Lees verder
26 november 2022

Water aan de lippen in Oost

Foto: SP Veenendaal

Een nieuwe school is dringend nodig!

De afgelopen maand stond voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen in Veenendaal Oost in het teken van actie. Het gebrek aan onderwijsruimte maakt dat de scholen zijn opgeknipt. Het nieuws dat de gewenste oplossing niet haalbaar was, bewoog hen massaal tot actie.

Lees verder
15 november 2022

Brief aan Joanna van der Leun

Over de betekenis van kunst

Geachte mevrouw Van der Leun,

We kennen elkaar niet, maar nou nou nou wat heeft u een opschudding veroorzaakt op sociale media. In mijn Twitter-tijdlijn werd er ongeveer evenveel over uw actie 'gesproken' als over het mismanagement van Elon Musk of Gideon van Meyeren's fantasie over een Nederlandse versie van de bestorming van het Capitool. Terwijl u alleen maar een schilderij hebt laten verwijderen uit uw Universiteit Leiden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier