h

Verkiezingen

Lees hier artikelen en documenten in het thema 'verkiezingen'

13 juni 2023

Het eerste afscheid

in raad en staten

Volksvertegenwoordigers blijven niet voor altijd op hun zetel. Voor iedereen komt vroeg of laat een moment van vertrekken. De gemeenteraad van Veenendaal nam onlangs afscheid van Maud Veraar (D66), en de Utrechtse Provinciale Staten zullen het binnenkort zonder Frans Hazeleger (SGP) moeten stellen...

Lees verder

Is Veenendaal klaar voor een referendum?

SP dient initiatiefvoorstel in; politiek twijfelt

Deze maand bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de SP-fractie. Deze fractie stelt de raad voor om in Veenendaal een raadgevend referendum in te stellen. De SP wil met dit voorstel inwoners meer invloed geven op de besluiten van de raad. De andere partijen twijfelen nog.

Lees verder
11 juni 2023

Senaat

Foto: Tim Schipper / SP Provincie Utrecht

Goede stemming, slechte stemming...

Een eer die niet iedereen ten deel valt. Stemmen voor de Eerste Kamer. Wie had ooit gedacht dat ik eens tot de uitverkorenen zou behoren die bepalen wie de Senaat mogen bemensen.

Lees verder
2 juni 2023

Voorstel voor instellen raadgevend referendum

Foto: SP Veenendaal

Initiatiefvoorstel SP

In juni bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de SP-fractie. Deze fractie stelt de raad voor om in Veenendaal een raadgevend referendum in te stellen. De SP wil met dit voorstel inwoners meer invloed geven op de besluiten van de raad. Volgens de SP kan het bij grote onderwerpen voorkomen dat – ondanks een gedegen participatietraject – niet álle inwoners zich gehoord voelen. In dat geval kunnen inwoners op basis van een referendumverordening een referendum aanvragen.

Lees verder
16 april 2023

Vrijwilligers bedankt!

Foto: Jan Breur / SP Veenendaal

Feestelijke bijeenkomst

De verkiezingsuitslag was dit jaar misschien geen reden tot een feestje, maar de SP is daarom niet minder blij met de inzet van de vrijwilligers. Daarom organiseerde SP Veenendaal (en Omstreken) toch een feestelijke bijeenkomst, want dat hadden de vrijwilligers dik verdiend.

Lees verder
15 april 2023

Wetsvoorstel hulp bij stemmen in de maak

Foto: AJ Breur

Succes voor Cor Su en zijn groep

Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil hulp in het stemhokje mogelijk maken voor iedereen die daarom vraagt. Bijvoorbeeld kiezers met een verstandelijke beperking of kiezers die laaggeletterd zijn. Een stembureaulid zal deze kiezers hulp bieden. Dat staat in het wetsvoorstel dat de minister gaat voorleggen aan de Raad van State voor advies.

Lees verder

Veenendaler in de Provincie...

"Zo waarlijk helpe mij..."

Lees verder
30 maart 2023

De eenzame Veenendaler...

Foto: Almicheal Fraay / Provincie Utrecht

Breur beëdigd in Provinciale Staten

Tijdens de bijzondere vergadering van 29 maart is Jan Breur beëdigd als lid van Provinciale Staten voor de SP. Hij is het enige gekozen Statenlid uit Veenendaal. Ook is hij de enige SP'er die een zetel mocht innemen...

Lees verder
30 maart 2023

Afscheid

Foto: Jan Breur / SP Veenendaal/SP Provincie Utrecht

Het nieuwe vervangt het oude...

Het is volbracht. Het grote uitvliegen heeft plaatsgevonden. Na een mooie campagne en het electorale slagveld dat de verkiezingen waren, namen de 'oude' Staten op dinsdag afscheid, om de 'nieuwe' Staten op woensdag te laten aantreden.
En met 'nieuwe' Staten is geen woord teveel gezegd. Van de 49 Utrechtse zetels zijn er 30 door een nieuwkomer ingenomen.

Lees verder
27 maart 2023

16.880 stemmen op de SP

Foto: SP Veenendaal

Jan Breur gekozen tot Statenlid

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in de provincie Utrecht is afgelopen vrijdag (24 maart) door het centraal stembureau van de kieskring Utrecht vastgesteld. Hieruit blijkt dat er provinciebreed 16.880 stemmen zijn uitgebracht op de SP. Dit is goed voor één zetel, die bemensd gaat worden door de Veenendaler Jan Breur.

Lees verder

Pagina's

U bent hier