h

Werk en Inkomen

Foto: Jeroen Hoeboer
De koek eerlijk verdelen; daar gaat het om...

27 juni 2014

SP Motie WSW-raad: "Leef de wet na!"

In het Sociaal Jaarverslag van IW4 is er maar één enkel zinnetje gewijd aan de WSW-raad; namelijk dat zij niet meer actief is en geen adviezen heeft uitgebracht. De SP hecht echter waarde aan een actieve WSW-raad en drong bij het College van Burgemeester en Wethouders aan op inspanningen om de WSW-raad weer actief te krijgen. Dit leidde uiteindelijk tot een motie, die steun kreeg van een meerderheid in de gemeenteraad - en dus is aangenomen.

Lees verder
29 mei 2014

Goede samenwerking SP en GroenLinks bij amenderen raadsprogramma...

Zoals de 'oude Veensen' Nico van Ginkel (SP) en Henk Roor (GroenLinks) gebroederlijk naast elkaar staan op de foto; zo trokken ook de raadsleden van beide partijen - Jan Breur en Kees Oskam - op in het 'amenderen' van het raadsprogramma. Onder de wijzigigingsvoorstellen van de één prijkte ook de handtekening van de ander; en vice versa.

Lees verder
1 mei 2014

SP stemt tegen Beleidskader Invoering Participatiewet

De SP heeft vorige week tegen het Beleidskader Invoering Participatiewet gestemd. De partij heeft er geen vertrouwen in dat de wet op een verantwoorde wijze in Veenendaal kan worden ingevoerd.

De partij erkent dat inkomensverdeling een moeilijk vraagstuk is. "Het is niet eerlijk dat sommige mensen niet weten waar ze het geld moeten laten, terwijl anderen niet weten waar ze het vandaan moeten halen. Evenmin is het eerlijk dat sommige mensen moeten werken voor hun geld, en anderen er niets voor doen," aldus fractievoorzitter Jan Breur; "En tussen deze twee oneerlijkheden moeten we zoeken naar een balans."

Lees verder
1 mei 2014

Opkikkertje voor IW4 op Dag van de Arbeid

1 mei is traditiegetrouw de Dag van de Arbeid; een internationale feestdag voor vakbewegingen en linkse politieke partijen. SP-afdeling Veenendaal gaf hier dit jaar invulling aan, door de werknemers van IW4 bij de poort op te wachten en hen een presentje te overhandigen.

Lees verder
12 april 2014

Onderzoek SP naar krantenbezorgers

SP-afdeling Veenendaal is een onderzoek gestart naar de loonsituatie van dagbladbezorgers. De partij wil daarmee in kaart brengen hoe er met bezorgers wordt omgegaan. Wie kranten bezorgt, kan een enquete invullen op veenendaal.sp.nl.

DIRECT NAAR DE ENQUETE

Lees verder
9 april 2014

ChristenUnie bereid tot OZB-verhoging

"De ChristenUnie is bereid tot verhoging van de OZB*, als dat nodig is om de minima voldoende te kunnen ondersteunen." Dat zei ChristenUnie-leider Henk van Soest gisteren tijdens het debat over het coalitie-advies van informateur Kars Veling.

Van Soest bracht daarmee een nuance aan in de stelling van Veling dat alle beoogde coalitiepartners (ChristenUnie, SGP, D66 en VVD) tegen de verhoging van de OZB zijn.

De SP is blij met deze beweging van de ChristenUnie.

Lees verder
9 maart 2014

SP gedenkt Internationale Vrouwendag

Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. SP-afdeling Veenendaal besteedde daar aandacht aan door bloemen uit te delen aan vrouwen op de Markt en in de Hoofdstraat.

 

Lees verder
7 maart 2014

Breur: "Sport begint met twee letters..."

Voor de SP is het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is. Een handicap of krappe financiële situatie mag daarvoor geen belemmering zijn. "Sport begint met twee letters," zei lijsttrekker Jan Breur donderdagavond op het sportdebat dat Sportservice Veenendaal organiseerde in het Businesshome van DOVO.

Op die avond is ook de term 'Maatschappelijk Verantwoord Ouderschap' ingevoerd door de aanwezigen, die volop discussieerden over de maatschappelijke rol die sport kan hebben. De term werd gekoppeld aan ouders in een bijstandssituatie die vrijwilligerswerk doen voor een (sport)vereniging - als tegenprestatie voor kwijtschelding van de contributie voor hun kind.

Lees verder
7 maart 2014

Nu meer investeren in sociaal vangnet

De gemeente Veenendaal heeft de afgelopen vier jaar niet bezuiningd op het sociale vangnet dat zij minima biedt. Maar met de nieuwe taken die het Rijk op de gemeente afschuift (decentralisaties) zal 'intact houden' niet genoeg zijn; het is tijd om extra te gaan investeren in sociale zekerheid. Dit zei SP-lijsttrekker Jan Breur in de 'zendtijd voor politieke partijen' bij de pubquiz die de PvdA woensdag organiseerde in Brasserie 'de Plantage'.

Geld is er onder andere te halen met een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Uit onderzoek blijkt dat 72% van alle Nederlanders bereid is om meer OZB te betalen als daarmee belangrijke voorzieningen overeind kunnen worden gehouden. In Veenendaal is de OZB erg laag, en een verhoging naar het Nederlandse gemiddelde zou een miljoen opleveren. De verhoging zou voor de meeste Veenendaalse huishoudens nog geen tientje per jaar meer kosten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier