h

Werk en Inkomen

Foto: Jeroen Hoeboer
De koek eerlijk verdelen; daar gaat het om...

Antwoord directeur IW4 op onrust in bedrijf

Er is de laatste tijd de nodige ophef over IW4, nadat een groep medewerkers naar buiten is getreden met hun onvrede. In eerste instantie deden ze dit via 'De Grote IW4-Enquête' van de SP; later schreven ze een brandbrief

In een artikel van Gerard van Wijk in de Veenendaalse Krant, geeft IW4-directeur René van Holsteijn zijn kant van het verhaal.

Lees verder

'Ernstige beeldmisvorming'... (2)

Op de ingezonden brief van Dhr. Marcel de Groot (De Rijnpost, 22/10), die de SP beticht van stemmingmakerij, zijn vandaag (29/10) twee reacties geplaatst.

Lees verder

'Ernstige beeldmisvorming'...

Dhr. Marcel de Groot is ernstig geschrokken van de berichtgeving over IW4 in 'De Rijnpost'. Daarna bezocht hij onze website, en schrok naar eigen zeggen nog meer.

Lees verder
26 oktober 2014

Politiek wil onderzoek...

Een deel van de werknemers van IW4 ervaart grote problemen op de werkvloer van hun sociale werkplaats. De directie van IW4 zegt zich hierin niet te herkennen.

Lees verder
14 oktober 2014

Bezuinigingsmaatregel IW4 baart SP zorgen

In het kader van bezuinigingen heeft de Ondernemingsraad van IW4 haar medewerkers de volgende keuze voorgelegd: langer doorwerken of ATV-uren inleveren. Sowieso zal er 's ochtends eerder moeten worden begonnen met werken. De SP vindt deze maatregel zorgelijk, en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees verder
5 oktober 2014

Eigen onderzoek IW4 bevestigt beeld SP

Hoewel er substantiële verschillen bestaan tussen het eigen medewerkerstevredenheidsonderzoek van IW4 en 'De Grote IW4-Enquête' van de SP, wordt op een aantal punten het beeld van de laatstgenoemde bevestigd. In beide onderzoeken komt een groep medewerkers naar voren die ontevreden is over het bedrijf.

Lees verder
1 oktober 2014

Prof. Dr. Bethlehem over 'De Grote IW4-Enquête': "Goede documentatie, goede vragen"

Om de deugdelijkheid van 'de Grote IW4-enquête' te toetsen, is de directie van IW4 te rade gegaan bij Prof. Dr. Jelke Bethlehem, verbonden aan Universiteit Leiden. Deze was positief over de onderzoeksopzet en de kwaliteit van de vragenlijsten.

Lees verder

Directie IW4 tegen publicatie 'De Grote IW4-Enquête'

De directie van IW4 wil niet dat de resultaten van 'De Grote IW4-enquête' bekend worden gemaakt. De groep mensen die deel hebben genomen, wordt door de directie niet 'representatief' geacht.

De SP acht het signaal dat deze groep afgeeft echter te krachtig om te negeren, en heeft daarom toch besloten tot publicatie.

Lees verder
1 oktober 2014

SP-Rapport 'de Grote IW4-enquête' reden tot vervolgonderzoek

Uit 'de Grote IW4-enquête' van SP-afdeling Veenendaal, naar de werkbeleving van werknemers van IW4, is een groep van ten minste 40 werknemers naar voren gekomen die het bedrijf op alle punten negatief beoordeeld. De SP wil deze werknemers serieus nemen, en ziet aanleiding voor een vervolgonderzoek.

Lees verder

Pagina's

U bent hier