h

Rondweg Oost/N233 verdient serieuze besluitvorming

8 augustus 2016

Rondweg Oost/N233 verdient serieuze besluitvorming

Foto: Jan Breur

De verbreding van de Rondweg Oost is geen gemakkelijke kwestie. De zaak heeft vele facetten, die een serieuze afweging verdienen. Dat vindt de SP, die een gedegen standpunt wil innemen en niet slechts theater voor de bühne wil maken.

Het provinciale en het lokale standpunt zullen uiteindelijk gelijkluidend zijn. Breur: "Er is één SP; niet meerdere. Ik zou het niet kunnen verkopen als er verschillende SP-standpunten zouden zijn over hetzelfde dossier op dezelfde locatie. Dit vereist wel een goede afstemming, goed overleg. De consequentie hiervan is, dat ik niet voor de vuist weg een standpunt kan lopen verkondigen."

Bijeenkomsten

Foto: SP Veenendaal

Dat de SP de standpuntbepaling in het dossier Rondweg Oost serieus neemt, mag wel blijken uit de aanwezigheid van zowel 'provinciale' als Veense SP'ers op een bijeenkomst over dit onderwerp voor ondernemers eerder dit jaar. Deze werd georganiseerd door bedrijvenkring Ambacht Nijverkamp bij IW4 op 10 mei.

Ook heeft de SP zelf een avond georganiseerd, voor aanwonenden van de Rondweg. Deze vond plaats in het Ontmoetingshuis, op 20 juni. Op deze avond gingen gemeenteraadslid Jan Breur en statenlid Gerard Bosman in gesprek met de aanwezigen. Cees van Doodeweerd, die een petitie tegen de verbreding van de Rondweg Oost heeft gehouden, gaf een presentatie.

Kadernota

Foto: AJ Breur

Op 4 juli werd de Kadernota vastgesteld. Hierin staan de beleidsvoornemens van de gemeente voor het komende jaar. Lokaal Veenendaal diende hierbij een voorstel in om als gemeente een standpunt in te nemen TEGEN de verbreding van de Rondweg.

Dit is opmerkelijk, omdat het uiteindelijk de PROVINCIE is die de beslissing neemt. Normaalgesproken houdt Lokaal Veenendaal zich principieel verre van kwesties waarover hogere overheden gaan. Hoe zij omgingen met de politiemotie (SP, 2008) en de motie voor het Kinderpardon (diverse partijen, 2012) zijn daar boekdelen sprekende voorbeelden van.

Heeft 'Lokaal' dan eindelijk ingezien dat het wel degelijk nuttig is om je namens de gemeente uit te spreken naar hogere overheden? Of was er hier sprake van een GELEGENHEIDSSTANDPUNT?
Gezien hun afwijzing van de TTIP-motie (SP), lijkt dat laatste het geval...

Timing...

Foto: SP Veenendaal

De SP heeft uiteindelijk tegen de motie gestemd. Niet zozeer vanwege de inhoud, maar des te meer vanwege de timing. De partij heeft haar definitieve standpunt nog niet ingenomen.

"Dit is een dossier dat gaat over woongenot, werkgelegenheid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Er zijn ook nog een aantal betrokkenen die wij nog één op één willen spreken. Lokaal Veenendaal kwam gewoon iets te vroeg met hun motie."

Daarbij vindt Breur de Kadernotabehandeling niet de beste plek om zo'n voorstel te bespreken. Breur:
"Het onderwerp verdient eigenlijk een eigen discussie; het is zonde om het even als tussendoortje mee te nemen in de voorstellenparade die bij de Kadernota komt kijken."

Wat de SP betreft, is de kous dus niet af met de motie van Lokaal Veenendaal. Als er één partij is die er waarde aan hecht dat de gemeente zich uitspreekt richting hogere overheden, is het immers de SP wel.
Breur: "Als Lokaal Veenendaal serieus is over de Rondweg, raad ik ze aan om het na de zomervakantie nog eens te proberen..."

Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier