h

Het 'neutrale Zwitserland' onder de Nederlandse gemeenten

9 juli 2016

Het 'neutrale Zwitserland' onder de Nederlandse gemeenten

Foto: Baukje Hiemstra

Veenendaal is het 'neutrale Zwitserland' onder de Nederlandse gemeenten. Zodra er een standpunt gevraagd wordt waarvoor er verder moet gekeken dan de gemeentegrenzen, laten zowel het College van Burgemeester en Wethouders als de Gemeenteraad het afweten. Dat bleek afgelopen maandag eenstemeer tijdens de debatten over de Kadernota...

Brandweer

Foto: SP Veenendaal

De brandweer strijdt al enige tijd voor een fatsoenlijk pensioen. Verschillende brandweerkorpsen voeren actie. Dit is het gevolg van een conflict over de verhoging van de pensioenleeftijd. De veiligheidsregio's willen de pensioenleeftijd voor brandweerlieden met 7 jaar verhogen.

Namens de SP besteedde fractievoorzitter Jan Breur hier aandacht aan in zijn Algemene Beschouwingen. Hij wilde weten of de Veense brandweer ook actie voert, en of het College een standpunt heeft over de brandweer-pensioenen. Geen van beide is het geval.

Met name dat laatste, dat het College geen standpunt heeft, is opmerkelijk. Veenendaal is namelijk lid van een veiligheidsregio, en het zijn de veiligheidsregio's die de brandweer hun goede pensioen willen ontnemen.

Maar daar houdt de afzijdigheid niet op...

De vlaggen-crISIS

Foto: SP Veenendaal

In navolging van de Regenboogvlag, die op 'Coming Out-Day' (11 oktober) wordt gehesen, stelde de SP voor om  gedurende de vredesweek (17-25 september) de vredesvlag te hijsen.

Burgemeester Kolff wilde die beslissing aan de gemeenteraad laten. Echter; hij waarschuwde wel voor een 'wildgroei aan vlaggen', en, voegde hij er aan toe: "Je moet er toch niet aan denken dat de IS-vlag aan het gemeentehuis hangt."

Die opmerking leverde hem een kleine media-rel op.

In de gemeenteraad was er weinig animo voor om zich uit te spreken voor de vrede. Naast de SP stemden alleen GroenLinks en Lokaal Veenendaal voor het voorstel; de overgrote meerderheid was tegen.

CETA en TTIP: totale desinteresse

Foto: Jan Breur

TTIP komt eraan. En CETA komt eraan. Twee internationale verdragen die direct invloed kunnen hebben op het gemeentelijke beleid. Op een thema-avond over Internationale Solidariteit, die de SP vorig jaar organiseerde in 'De Egelantier', legde Europarlementariër Anne-Marie Mineur uit dat dit verdrag - omhuld door schaduwen - zomaar allerlei gemeentelijke ambities kunnen dwarsbomen.

Steeds meer gemeenten spreken zich uit tegen deze verdragen. Zij maken hun zorgen kenbaar aan de 'hogere overheden', die de onderhandelingen voeren. Je zou denken dat Veenendaal zich ook in die rij zou scharen, met haar ambitie om energieneutraal te zijn in 2035 en haar pasverworven status van FairTrade-gemeente.
Het tegendeel is echter waar...

Niet alleen ziet het College het niet als 'zijn taak' om een standpunt te hebben over deze verdragen, het heeft ook geen enkel benul over de impact die ze hebben op het gemeentelijke beleid. En het ontvangt bijna raadsbrede steun voor deze lakse houding!

Toen de SP afgelopen maandag vroeg om dan in ieder geval in kaart te brengen welke invloed deze verdragen kunnen hebben op het gemeentelijke beleid, kreeg dat geen enkele steun van de andere partijen...


Het kan toch niet zo zijn, dat Veenendaal altijd het 'neutrale Zwitserland' onder de Nederlandse gemeenten blijft? Een samenleving is meer dan een groep mensen die toevallig bij elkaar in de buurt woont. Het is een waardengemeenschap. De overheid, het boegbeeld van deze waardengemeenschap, past geen amoraliteit.
Jan Breur, Algemene Beschouwingen 2016

Reactie toevoegen

U bent hier