h

Werk en Inkomen

Foto: Jeroen Hoeboer
De koek eerlijk verdelen; daar gaat het om...

24 april 2016

Samen, voor èchte banen!

Foto: Jan Breur

Op 1 mei, de traditionele 'Dag van de Arbeid', organiseert vakbond FNV de manifestatie 'Dag van de Echte Banen'.

Afgelopen zaterdag, 23 april, flyerde de SP in het centrum van Veenendaal, om aandacht te vragen voor deze manifestatie. Voor de gelegenheid bundelden ze de krachten met FNV'er Yvonne de Cloo.

Lees verder
21 april 2016

TEGENPRESTATIE: naast onjuist ook nog eens overbodig

Foto: Jan Breur

Uit de tussenevaluatie van de 'tegenprestatie' blijkt dat er geen onwil is bij uitkeringsgerechtigden om actief deel te nemen in de samenleving. Van de vier (!) maatregelen die zijn opgelegd, is er geen enkele het gevolg van onwil om wat te doen.

Daarmee is wat de SP betreft gebleken dat de 'tegenprestatie' niet alleen onjuist is, maar ook nog eens overbodig.

Lees verder
22 januari 2016

Aandacht voor betalingstermijnen Participatiewet

Foto: SP Veenendaal

De SP heeft aandacht gevraagd voor de termijnen waarbinnen voorschotten in het kader van de Participatiewet worden uitbetaald. De partij wil dat de gemeente zich aan de wettelijk gestelde termijnen houdt.

Lees verder
11 januari 2016

SP start nieuwe jaar met 2 'ervaringspunten'

Foto: Baukje Hiemstra

SP-Afdeling Veenendaal heeft op haar website twee 'ervaringspunten' geopend; respectievelijk over de Participatiewet en de vernieuwde Afvalinzameling. Op deze punten kunnen mensen hun ervaringen over deze onderwerpen delen met de SP.

Lees verder
4 januari 2016

Terugblik: Actiejaar 2015

Foto: Baukje Hiemstra

Geen achtervolgingen. Geen explosies. Maar overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde. Daarom kan Team SP terugkijken op een spectaculair actiejaar.


Lees verder
2 oktober 2015

Basisinkomen?

Op vrijdag 25 september jongstleden bezocht ik, Toke, een openbare avond van onze vrienden van GroenLinks. Deze ging over het Basisinkomen. Bram van Ojik en Heleen de Boer (fractievoorzitter GroenLinks Utrecht) traden op als sprekers.

Puntsgewijs zal ik uit de doeken doen wat het basisinkomen behelst, wat er zoal gezegd is, en hoe de SP hierover denkt...

Lees verder
25 september 2015

Menselijke maat leidend in zondagdiscussie

Foto: Elton Wollenberg

De gemeenteraad heeft besloten om niet de winkeltijden verruimen; de winkels blijven op zondag dicht. Het initiatiefvoorstel van de PvdA is verworpen, maar de discussie over de zondags-invulling is daarmee nog niet gesloten.

Voor de SP is de menselijke maat de bepalende factor - ook in het "zondagdossier". Dat kompas leidde tot een zorgvuldige afweging, en uiteindelijk tot een tegenstem. Maar ook hier stopt het denken niet.

Lees verder
23 september 2015

Luisteren: een must!

Foto: SP Veenendaal

De gemeenteraad staat voor de keuze om de supermarkten toe te staan om op zondag open te maken. Een complexere keuze dan het op zich lijkt. Het is niet zo, dat als je maar winkels toestaat om open te gaan, iedereen vrij is om daar al dan niet gebruik van te maken.

Lees verder
18 september 2015

Openstelling Supermarkten: "Niet nu, niet op deze manier"

Foto: Baukje Hiemstra

De SP heeft grote bedenkingen bij de zondagopenstelling van supermarkten. Het voorstel van de PvdA kan daarom niet ongewijzigd aangenomen worden; de beslissende stem ligt bij de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier