h

Werk en Inkomen

Foto: Jeroen Hoeboer
De koek eerlijk verdelen; daar gaat het om...

Werknemers van IW4 vrezen de Participatiewet

Met de Participatiewet op komst, zijn mensen met een arbeidsbeperking onzeker over de toekomst van hun beschermde werkplek. De invoering van de wet gaat gepaard met een forse bezuiniging en schrappen van sociale arbeidsplaatsen. Lees verder

Zorgen over participatiewet

De participatiewet legt een zware verantwoordelijkheid bij de gemeente neer, op het gebied van werk en inkomen. De invoering ervan gaat gepaard met een forse bezuiniging, en beschermde werkplekken voor mensen met en arbeidsbeperking komen onder druk te staan.

De SP wil graag dat iedereen zinvol en bevredigend werk kan (blijven) doen. Om dat in de gaten te houden, is de partij een enquête gestart onder medewerkers van de sociale werkplaats IW4. Deze leverde in totaal 194 ingevulde vragenlijsten op.
Gerard van Wijk schreef hierover een artikel in de Veenendaalse Krant.

Lees verder
4 augustus 2014

SP bezoekt voedselbank

Een groep vrijwilligers van SP-afdeling Veenendaal heeft afgelopen vrijdag, 1 augustus, de veense Voedselbank bezocht.

Zij brachten hier de 'inkomenskaart'; een overzicht van tal van regelingen die bestaan om bijstandsgerechtigden een iets menswaardiger bestaan te geven. Ook lieten zij zich volop informeren over het belangrijke werk dat de voedselbank doet.

Lees verder
1 augustus 2014

Laatste dag Grote IW4-Enquête

Vandaag is de laatste dag van de Grote IW4-Enquête. Mensen die met een WSW-indicatie werken bij IW4 OF vanuit IW4 gedetacheerd zijn in een ander bedrijf OF mensen die vanuit de WWB een kort activeringstraject volgen in het kader van reïntegratie, kunnen vandaag nog één of meerdere vragenlijsten invullen over hun ervaringen.

Lees verder

"WSW-raad weer tot leven wekken"...

In de laatste raadsvergadering voor het zomerrecs diende de SP een motie in om de inactieve WSW-raad te heractiveren. Die motie kreeg een meerderheid.

Lees verder
28 juli 2014

'De Grote IW4-Enquête' gaat laatste week in

De laatste week van 'de Grote IW4-enquête' is ingegaan. Tot en met vrijdag 1 augustus kunnen medewerkers van IW4 de enquête invullen op https://veenendaal.sp.nl/de-grote-iw4-enquete.

Met de enquête wil de SP een beeld krijgen van hoe de werknemers van IW4 hun werk ervaren. Met het oog op de naderende 'participatiewet' wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de Sociale Werkplaats nog groter dan ze al was. De SP wil zo goed mogelijk invulling geven aan deze verantwoordelijkheid.

Lees verder
7 juli 2014

SP enquêteert medewerkers IW4

Onlangs is de 'Participatiewet' goedgekeurd door een meerderheid in de Eerste Kamer. Deze wet heeft grote gevolgen voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkplek. Ook verandert er iets voor gemeenten; zij krijgen een nog zwaardere verantwoordelijkheid dan ze al hadden op het gebied van werk en inkomen in zijn algemeenheid en beschutte werkplekken in het bijzonder.
SP-afdeling Veenendaal is daarom een enquête gestart onder de medewerkers van sociale werkplaats IW4.

DIRECT NAAR DE ENQUÊTE

Lees verder
7 juli 2014

Schriftelijke vragen ChristenUnie en SP over werkgelegenheid Huishoudelijke Ondersteuning

ChristenUnie-raadslid Arjan Koerts heeft mede namens de SP schriftelijke vragen gesteld over de ontslagen die vallen in de huishoudelijke ondersteuning.

Lees verder
27 juni 2014

SP Motie WSW-raad: "Leef de wet na!"

In het Sociaal Jaarverslag van IW4 is er maar één enkel zinnetje gewijd aan de WSW-raad; namelijk dat zij niet meer actief is en geen adviezen heeft uitgebracht. De SP hecht echter waarde aan een actieve WSW-raad en drong bij het College van Burgemeester en Wethouders aan op inspanningen om de WSW-raad weer actief te krijgen. Dit leidde uiteindelijk tot een motie, die steun kreeg van een meerderheid in de gemeenteraad - en dus is aangenomen.

Lees verder
29 mei 2014

Goede samenwerking SP en GroenLinks bij amenderen raadsprogramma...

Zoals de 'oude Veensen' Nico van Ginkel (SP) en Henk Roor (GroenLinks) gebroederlijk naast elkaar staan op de foto; zo trokken ook de raadsleden van beide partijen - Jan Breur en Kees Oskam - op in het 'amenderen' van het raadsprogramma. Onder de wijzigigingsvoorstellen van de één prijkte ook de handtekening van de ander; en vice versa.

Lees verder

Pagina's

U bent hier