h

Werk en Inkomen

Foto: Jeroen Hoeboer
De koek eerlijk verdelen; daar gaat het om...

29 juli 2016

Effectiviteit re-integratiebeleid Veenendaal niet vast te stellen

Foto: SP Veenendaal

De rekenkamercommissie Veenendaal heeft het onderzoek naar de effectiviteit van het re-integratiebeleid vroegtijdig moeten afbreken. De rekenkamercommissie betreurt dit omdat het haar taak is te toetsen of de doelen van het gemeentelijk beleid worden gehaald en of dit op de juiste manier gebeurt.

Lees verder
10 juli 2016

Volwassen werk, volwassen loon...

Foto: AJ Breur

Als je werkt als een volwassene, moet je ook betaald krijgen als een volwassene. Dat vindt de SP. Daarom diende de partij een voorstel in om Veenendaal jeugdloon-vrij te maken. PvdA en GroenLinks waren mede-indiener.

Lees verder
9 juli 2016

Het 'neutrale Zwitserland' onder de Nederlandse gemeenten

Foto: Baukje Hiemstra

Veenendaal is het 'neutrale Zwitserland' onder de Nederlandse gemeenten. Zodra er een standpunt gevraagd wordt waarvoor er verder moet gekeken dan de gemeentegrenzen, laten zowel het College van Burgemeester en Wethouders als de Gemeenteraad het afweten. Dat bleek afgelopen maandag eenstemeer tijdens de debatten over de Kadernota...

Lees verder
5 juli 2016

KADERNOTA; de oogst...

Foto: Baukje Hiemstra

Op maandag 4 juli is de Kadernota vastgesteld; hierin staan de plannen voor het beleid van de gemeente Veenendaal voor het komende jaar. Ook hebben politieke partijen hun Algemene Beschouwingen gegeven. Met een vergadering die om vier uur 's middags begon, en doorging tot diep in de nacht, is er een einde gekomen aan het politieke seizoen.

Lees verder

Toekomst voor IW4(?)

Het kabinetsbeleid van Rutte maakt sociale werkbedrijven, zoals IW4 kapot. De exploitatiekosten van IW4 zijn een punt van zorg. Kan het bedrijf omvallen?

Lees verder
25 mei 2016

Durf een A. te zijn

Onlangs is ons ter ore gekomen dat A. ons in december is ontvallen. A. was een betrokken inwoner, die de politiek op de hoogte hield over zijn ervaringen met de Participatiewet.

Lees verder
6 mei 2016

Doe het zelf of doe het niet

Onze participatiemaatschappij is verworden tot een doe-het-zelf-maatschappij. Het doel van deze participatie is dat  alle mensen bij de samenleving betrokken worden. Echter het resultaat is dat veel mensen ongewild aan de kant komen te staan.

Lees verder
4 mei 2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN: Zinloos beleid

Foto: A.J. Breur

De SP heeft door middel van schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders over de effectiviteit van de aanpak van de werkloosheid. Dit, naar aanleiding van een onderzoek van het Centraal Planbureau, waaruit blijkt dat de maatregelen om mensen aan het werk te helpen, nagenoeg zinloos zijn.

Lees verder
4 mei 2016

Schriftelijke Vragen

Aanpak werkloosheid
Geacht College,

“Begeleiden van werklozen heeft bitter weinig effect”, kopte Trouw op 21 april jongstleden. Dit, naar aanleiding van het onderzoek 'Kansrijk Arbeidsmarktbeleid' van het CPB. Hieruit blijkt dat alle denkbare maatregelen om mensen aan een baan te helpen, zo goed als zinloos zijn. Het artikel noemt de voorbeelden 'baanvindbonussen', structurele begeleiding door een jobcoach, de sollicitatieplicht. Onlangs hebben we in Veenendaal kunnen ondervinden dat de verplichte 'tegenprestatie' evenmin effect sorteert.

Lees verder
27 april 2016

TEGENPRESTATIE: Onjuist en Overbodig

Foto: Jan Breur

De SP is principieel tegenstander van de 'tegenprestatie' als onderdeel van de participatiewet. Immers, de bijstandsuitkering is op zichzelf al een tegenprestatie van de samenleving, voor haar onvermogen om te voorzien in voldoende banen. Om daar nog eens een verplichte tegenprestatie voor te eisen is
onjuist
.

Lees verder

Pagina's

U bent hier