h

Werk en Inkomen

Foto: Jeroen Hoeboer
De koek eerlijk verdelen; daar gaat het om...

6 mei 2016

Doe het zelf of doe het niet

Onze participatiemaatschappij is verworden tot een doe-het-zelf-maatschappij. Het doel van deze participatie is dat  alle mensen bij de samenleving betrokken worden. Echter het resultaat is dat veel mensen ongewild aan de kant komen te staan.

Lees verder
4 mei 2016

SCHRIFTELIJKE VRAGEN: Zinloos beleid

Foto: A.J. Breur

De SP heeft door middel van schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het College van Burgemeester en Wethouders over de effectiviteit van de aanpak van de werkloosheid. Dit, naar aanleiding van een onderzoek van het Centraal Planbureau, waaruit blijkt dat de maatregelen om mensen aan het werk te helpen, nagenoeg zinloos zijn.

Lees verder
4 mei 2016

Schriftelijke Vragen

Aanpak werkloosheid
Geacht College,

“Begeleiden van werklozen heeft bitter weinig effect”, kopte Trouw op 21 april jongstleden. Dit, naar aanleiding van het onderzoek 'Kansrijk Arbeidsmarktbeleid' van het CPB. Hieruit blijkt dat alle denkbare maatregelen om mensen aan een baan te helpen, zo goed als zinloos zijn. Het artikel noemt de voorbeelden 'baanvindbonussen', structurele begeleiding door een jobcoach, de sollicitatieplicht. Onlangs hebben we in Veenendaal kunnen ondervinden dat de verplichte 'tegenprestatie' evenmin effect sorteert.

Lees verder
27 april 2016

TEGENPRESTATIE: Onjuist en Overbodig

Foto: Jan Breur

De SP is principieel tegenstander van de 'tegenprestatie' als onderdeel van de participatiewet. Immers, de bijstandsuitkering is op zichzelf al een tegenprestatie van de samenleving, voor haar onvermogen om te voorzien in voldoende banen. Om daar nog eens een verplichte tegenprestatie voor te eisen is
onjuist
.

Lees verder
26 april 2016

Als je maar wilt...

Foto: Jan Breur

“Iedereen die echt wil, kan veertig uur per week werken”, sprak ze met haar zongebruinde hoofd en geblondeerde haar.
Ze vertegenwoordigde Van Gent bij de autoshow in het dorp afgelopen zaterdag en reageerde op mijn flyer voor de DAG VAN DE ECHTE BANEN. “Als je maar echt wilt!”.  

Lees verder
24 april 2016

Samenwerking en solidariteit

Foto: Jan Breur
Samenwerking en Solidariteit heeft de SP hoog in het Vaandel staan,vandaar dus een flyer-aktie in het kader van de manifestatie op 1 mei. Deze wordt georganiseerd door de FNV, om de nadruk te leggen op échte banen voor de mensen, geen banen voor b.v. een uitkering, géén banen inpikken als (verplicht)vrijwilliger wat vroeger een betaalde baan was.
Lees verder
24 april 2016

Samen, voor èchte banen!

Foto: Jan Breur

Op 1 mei, de traditionele 'Dag van de Arbeid', organiseert vakbond FNV de manifestatie 'Dag van de Echte Banen'.

Afgelopen zaterdag, 23 april, flyerde de SP in het centrum van Veenendaal, om aandacht te vragen voor deze manifestatie. Voor de gelegenheid bundelden ze de krachten met FNV'er Yvonne de Cloo.

Lees verder
21 april 2016

TEGENPRESTATIE: naast onjuist ook nog eens overbodig

Foto: Jan Breur

Uit de tussenevaluatie van de 'tegenprestatie' blijkt dat er geen onwil is bij uitkeringsgerechtigden om actief deel te nemen in de samenleving. Van de vier (!) maatregelen die zijn opgelegd, is er geen enkele het gevolg van onwil om wat te doen.

Daarmee is wat de SP betreft gebleken dat de 'tegenprestatie' niet alleen onjuist is, maar ook nog eens overbodig.

Lees verder
22 januari 2016

Aandacht voor betalingstermijnen Participatiewet

Foto: SP Veenendaal

De SP heeft aandacht gevraagd voor de termijnen waarbinnen voorschotten in het kader van de Participatiewet worden uitbetaald. De partij wil dat de gemeente zich aan de wettelijk gestelde termijnen houdt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier