h

TERUGBLIK: Actiejaar 2019

29 december 2019

TERUGBLIK: Actiejaar 2019

Foto: Baukje Hiemstra

In 2019 is er wat afgeprotesteerd. Scholieren, leerkrachten, boeren, agenten, ziekenhuispersoneel... allemaal lieten zij van zich horen. Zij wilden dat er actie ondernomen werd. SP-afdeling Veenendaal droeg ook een steentje bij. Want echte verandering wordt op straat gerealiseerd, en niet op het gemeentehuis...
(Al kan dat gemeentehuis een prima decor zijn voor acties.)

We blikken terug...

Algemeen

Veenendaal-verklaring

Foto: AJ Breur

De eerste actie van dit jaar was het opstellen en ondertekenen van de Veenendaal-verklaring. Dit is een antwoord op de omstreden 'Nashville-verklaring', die begin dit jaar gepubliceerd werd. De ondertekenaars zeggen met de verklaring dat ieder mens er mag zijn.
De Veenendaal-verklaring is ondertekend door vertegenwoordigers van SP, GroenLinks, PvdA, DENK, D66, De Veense Jongerenraad, JouwVeenendaal, de Scootmobielclub en COC Midden-Nederland.

Actie welkomstwens

Foto: AJ Breur

Ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe burgemeester, Gert-Jan Kats, hield de SP de actie 'welkomstwens'. Inwoners mochten via facebook, e-mail of 'live' op straat hun wensen voor Veenendaal kenbaar maken. Voorafgaand aan de eerste raadsvergadering die hij voorzat, zijn de 108 ingezamelde wensen overhandigd aan de kersverse burgemeester.

Kerstcadeau

Foto: Peter van de Rovaart

Aan het eind van het jaar mocht Kats weer iets van de SP in ontvangst nemen: het kerstcadeau voor het College. Ook de andere raadsfracties kregen dit cadeau: het boek 'Rijkdom', van filosoof Ingrid Robeyns. Fractielid AJ Breur heeft dit jaar, tijdens het zomerreces, een vierdelige bespreking hiervan geschreven op de website van SP Veenendaal.

Blogreeks 'Rijkdom en inkomensongelijkheid', door A.J. Breur:

Financiën

Bezem erdoor

Foto: SP Provincie Utrecht

Bij zijn aantreden heeft de nieuwe Commissaris van de Koning, Hans Oosters, een heel bijzonder cadeau gekregen van de SP: een bezem. Want nieuwe bezems vegen schoon. De SP hoopt dat Oosters schoon schip zal maken in het provinciebestuur, want er is tien miljoen euro verdwenen bij de Uithoflijn - die sowieso één groot fiasco is - er zijn allerlei prestigeprojecten die niet goed zijn doorgerekend, dus waarschijnlijk veel meer gaan kosten... Het kost klauwenvol gemeenschapsgeld dat beter aan nuttiger dingen besteed had kunnen worden.


Cultuur, sport en recreatie

Gevelletters Escape

Foto: SP Veenendaal

Op 13 december 2013 sloot Pop- en Cultuurpodium Escape haar deuren. Veenendaal verloor een uitstekende concertlocatie. De SP heeft er echter voor gezorgd dat de letters, die aan de gevel hingen, niet verloren zijn gegaan. Op 8 maart van dit jaar, werden deze aangeboden aan het Museum.

Open huis Moskee Ilhas

Foto: Yasin Makineli

Moskee Ilhas aan de Pollux hield ook dit jaar open huis. Rond de moskee waren allerlei kraampjes met lekker eten, en in de moskee werden rondleidingen gegeven. SP-fractievoorzitter Jan Breur kwam even langs, en werd getrakteerd op een middag van goede gesprekken en voortreffelijke kunefe.

Foto: Peter van de Rovaart

In het kader van het Gilbertjaar, maakte de Scootmobielclub een uitstapje naar Antwerpen. SP'ers Toke en AJ gingen mee als vrijwilliger.

Leden-uitje met stadsgids Jaap Pilon

Foto: Jan Breur

SP Veenendaal zet haar actievelingen graag in het zonnetje. Want het werken aan een rechtvaardige wereld is niet alleen belangrijk, maar moet ook leuk zijn. Op 18 september vond een bijzonder leden-uitje plaats: een stadswandeling met Stadsgids Jaap Pilon, die de rijke historie van Veenendaal kleurrijk uit de doeken deed.


Wonen en leefbaarheid

Energierekening omlaag

Foto: SP Veenendaal

TEAM SP heeft dit jaar handtekeningen opgehaald om te pleiten voor een verlaging van de energierekening. Deze was door de belasting omhoog gegaan. We hebben bedragen van €30,00 en €10,00 en €27,00  per maand gehoord. De SP heeft het uitgerekend en gemiddeld is de Nederlander €290,00 per jaar extra kwijt aan de energiebelasting. Voor veel mensen een rib uit het lijf. En dan te bedenken dat grote multinationals, zoals Shell, bijna geen belasting hoeven te betalen. 

Opschoondag

Foto: Baukje Hiemstra

Ook dit jaar deden er weer SP'ers mee aan de landelijke opschoondag, in de strijd tegen zwerfvuil. Want in een leefbare woonomgeving wil je geen troep...

Bewonersavond Franse Gat

Foto: Jan Breur

Er kan nog geen duidelijkheid worden gegeven over de toekomst van het Franse Gat. Dit bleek op de bewonersavond die de SP op maandag 25 maart organiseerde in Plein Zuid. Patrimonium Woonservice was hier uitgenodigd om een stand van zaken te geven, naar aanleiding van de onderzoeken die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De avond trok een overvolle zaal.


Klimaat en Duurzaamheid

Klimaatmars, Amsterdam

Foto: Baukje Hiemstra

Dit jaar hebben er verschillende klimaatmarsen plaatsgevonden. Samen met haar dochter nam afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra deel aan één van de marsen, op een regenachtige zondag in maart. In de stromende regen, beschermd door de paraplu, stonden ze daar op de Dam en luisterden naar allerlei klimaatdeskundigen. Ondertussen keken ze om zich heen en zagen mensen met bij zich mooie teksten op doeken en stukken karton.


Werk en inkomen

Dag van de Arbeid

Foto: SP Veenendaal

SP Veenendaal was als vanouds weer actief op 1 mei, de internationale Dag van de Arbeid. Aan de poort van Boxal, Lantor en Sano Rice deelden we pamfletten uit. In die pamfletten werd uit de doeken gedaan dat de oneerlijke concurrentie leidt tot uitbuiting van de werknemers.

50+ Beurs; pensioenen

Foto: Jean Rouwet

Op de 50+ Beurs vroeg de SP dit jaar bijzonder aandacht voor de pensioenen. Toke was vanuit Veenendaal naar de Utrechtse Jaarbeurs afgereisd om de SP-kraam te bemensen.

Koffie, koek en uitkering

Foto: AJ Breur

In september vond in Panorama de eerste ontmoeting plaats onder de naam "Koffie, koek en uitkering". Organisator van de avond was John Keulstra met steun van de SP. John heeft als uitkeringsgerechtigde een ruime ervaring met de aanpak van deze problematiek door de gemeente Veenendaal. Zijn ervaringen zijn niet geweldig en door deze avond te organiseren hoopt hij ervaringen van anderen te horen en misschien samen met hen met meer succes de strijd met de gemeente aan te gaan.


Zorg

Dag van de Verpleging/verzorging

Foto: Toke van de Rovaart

12 mei was de Dag van de Verpleging. Een goede reden om al de mensen die in de zorg werken, met een kleine attentie in het zonnetje te zetten. De SP heeft  hart voor de zorg. Wij willen het zorgpersoneel daarom heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Inspraak Kadernota

Foto: Jan Breur

Dinsdagavond 11 juni vond er een inspraakavond plaats op het gemeentehuis. Inwoners van Veenendaal konden de leden van de gemeenteraad vertellen wat zij vinden van de Kadernota, waarin de plannen van de gemeente voor de komende jaren staan. Drie mensen spraken in over het Sociale Domein, waarin weer flink bezuinigd dreigt te worden.

Koffie, Cake & WMO

Foto: Koffie, Cake & WMO
Foto: Koffie, Cake & WMO

In activiteitencentrum 'de Duivenwal', dezelfde plek als waar het twee jaar eerder begon, vond op zaterdag 22 juni de vijfde bijeenkomst plaats van 'Koffie, Cake & WMO'. Een moment van ontmoeting voor iedereen die wat met de WMO te maken heeft. De bijeenkomst werd georganiseerd door ervaringsdeskundige Yolande de Meer, met ondersteuning van de SP.


Democratie, vrede en recht

Internationale vrouwendag

Foto: SP Veenendaal

8 Maart, Internationale Vrouwendag, is een belangrijke dag voor de SP. De dames van de SP waren op het Bruïneplein te vinden, waar zij traditiegetrouw bloemetjes met een bijzondere groet uitdeelden aan de dames in het winkelende publiek.
Op de site is een artikel verschenen van de hand van Barbara Passchier, die het 100-jarige vrouwenkiesrecht verbindt aan het thema van Internationale Vrouwendag 2019: Heldinnen.

Verkiezingscampagnes Provincie en Europa

Foto: SP Veenendaal

Dit jaar vonden er tweemaal verkiezingen plaats waaraan de SP deelnam. Voor de Provinciale Staten en het Europese Parlement. Beiden liepen niet bijster goed af, maar er is wel een stevige en enthousiaste campagne gevoerd.

Verkiezingsbijeenkomst rhenen

Foto: Yolande de Meer

Op 13 maart, organiseerde de SP een bijeenkomst in Rhenen. In het gebouw van OVJ praatten kandidaat-Statenleden Jan Breur en Yolande de Meer met verschillende Rhenenaren over de op handen zijnde verkiezingen en de tijd die daarna komt.

Verkiezingsbijeenkomst Europa

Foto: AJ Breur

Met nog tien dagen te gaan tot aan de verkiezingen organiseerde de SP in buurthuis De Driehoek aan het Zuiderkruis een avond over het Europese Parlement. Gastspreekster was Anne-Marie Mineur, die van 2014 tot 2019 namens de SP zitting had in dat parlement.

Vredesweek: Walk of Peace

Foto: Hans Kroon / Jan Breur

Vredesinitiatief Veenendaal (ViV) organiseerde ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede, op 21 september,  een 'Walk of Peace' door het centrum van Veenendaal. Dit, met medewerking van Amnesty International, Werkgroep Duurzaam Veenendaal, Mats Beek en SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Novemberdebat 2019

Foto: SP Veenendaal

Foto: AJ Breur

Het Novemberdebat bestaat dit jaar 15 jaar. De jubileumeditie vond op 20 november plaats. Het thema was 'Gelijkwaardigheid in een Ongelijke Samenleving'. Hierover werd, onder leiding van SP-fractievoorzitter Jan Breur gesproken door Simon Timmerman (COC Midden-Nederland), Sunita Biharie (SP Apeldoorn) en Ruben Schoeman (VVD Veenendaal).
Vanwege het 15-jarige jubileum zijn er door verschillende SP'ers blogs geschreven over het thema. Baukje Hiemstra, Barbara Passchier, Jan Breur en Fatima Bichbich schreven elk een artikel dat raakt aan het thema 'Gelijkwaardigheid in een Ongelijke Samenleving'.

Jubileum-blogs:

​Vredesmars 2019

Foto: Veenendalers Voor Vrede
Foto: AJ Breur

Op 21 december vond Veenendalers voor Vrede 2019 plaats. In een deels wisselende samenstelling trok het zo'n 60 bezoekers. De vredesmars werd georganiseerd door Jan Breur en Vredesinitiatief Veenendaal. Als organisator hield Breur het welkomst- en het slotwoord. Dat laatste gebruikte hij om stil te staan bij het verschil tussen 'neutraliteit' en 'gelijkwaardigheid'.

Blogs:

Een jaar lang actief...

Foto: Baukje Hiemstra
Dit is slechts een greep van de acties en activiteiten waarbij Veense SP'ers betrokken waren, maar de lijst is niet uitputtend. Ook wij raken niet uitgeput, en zullen het komende jaar weer volop actief zijn. Want...

overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde

Reactie toevoegen

U bent hier