h

Koffie, Cake en goede gesprekken

30 juni 2019

Koffie, Cake en goede gesprekken

Foto: Koffie, Cake & WMO

Ervaringen met de WMO

In activiteitencentrum 'de Duivenwal', dezelfde plek als waar het twee jaar geleden begon, vond op zaterdag 22 juni de vijfde bijeenkomst plaats van 'Koffie, Cake & WMO'. Een moment van ontmoeting voor iedereen die wat met de WMO te maken heeft.
De bijeenkomst werd georganiseerd door ervaringsdeskundige Yolande de Meer, met ondersteuning van de SP.

Op 'Koffie, Cake & WMO' konden mensen terecht om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en tips te geven. Dit werd volop gedaan.
De ervaringen die mensen hebben met de WMO kunnen overigens flink uiteenlopen; zo kan de één indicatiegesprekken beoordelen als goed, maar de ander als eenzijdig.

Foto: Koffie, Cake & WMO

De onafhankelijke cliëntondersteuning blijft wel een punt van aandacht. De cliëntondersteuner helpt mensen bij de indicatiegesprekken hun hulpvraag zo goed mogelijk boven te krijgen, zodat ze voldoende zorg krijgen. Mensen hebben recht op deze ondersteuning.
Verschillende mensen gaven op 'Koffie, Cake & WMO' echter aan geen cliëntondersteuner gekregen te hebben bij een (her)indicatiegesprek - of zelfs niet op de hoogte te zijn van dit recht. En dat terwijl de SP al twee jaar geleden hamerde (per motie) op het meer bekendheid geven van onafhankelijke cliëntondersteuning.
Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad dit jaar in de Kadernota voor, om op de onafhankelijke cliëntondersteuning te bezuinigen.

Foto: Koffie, Cake & WMO

Ondanks de hoge leeftijd van de meeste bezoekers op de bijeenkomst, was er een hoge actiebereidheid in de zaal. "Hoe kunnen we actief laten merken dat er wat moet veranderen?" Werd er gevraagd. "De mensen achter hun bureau weten echt niet welke problemen de mensen hebben."

Op 8 juli stelt de gemeenteraad de 'Kadernota' - de plannen voor de komende jaren - vast. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt hierin forse bezuinigingen voor in het sociale domein, waar ook de WMO onder valt. De SP zal alles op alles zetten, om deze bezuinigen tegen te houden...

WORDT VERVOLGD...


Foto: Koffie, Cake & WMO

Meer koffie, Cake & WMO:
Over de bezuinigingen:

Ondertussen, elders...

Terwijl veel SP'ers in de Duivenwal aanwezig waren om Yolande te helpen bij 'Koffie, Cake & WMO', hadden sommigen een taak elders te vervullen. Toke en AJ waren als vrijwilliger met de Scootmobielclub mee op Gilbertreis naar Antwerpen. Jan vertegenwoordigde SP-afdeling Veenendaal op de partijraad, in De Moed te Amersfoort, waar de verkiezingen werden geëvolueerd...

Reactie toevoegen

U bent hier