h

Het logo

19 november 2019

Het logo

Foto: SP Veenendaal

Woensdagavond 20 november is het zover. Dan mag ik het Novemberdebat presenteren, dat dit jaar haar 15-jarige jubileum viert. Vanaf 20:00 starten we het programma, maar de zaal opent al om 19:30. Iedereen is welkom, en de toegang is gratis.

Het eerste Novemberdebat vond plaats op 9 november 2004. Op de dag precies 15 jaar na het vallen van de Berlijnse Muur. Dat was ook het thema van dat eerste Novemberdebat, waar Eerste-Kamerlid Driek van Vugt en leden van de Veense Jongerenraad, Dylan Lochtenberg en Wilco van Klinken discussieerden over hoe het Europa en de wereld vergaan is sinds die historische gebeurtenis.

Sindsdien zijn er vele Novemberdebatten geweest. En bij de meesten heb ik een grote rol in de organisatie gespeeld. Bij verschillende Novemberdebatten heb ik in het debatpanel gezeten, of de presentatie op mij genomen. En ik heb heel veel posters ontworpen voor het Novemberdebatten.

Digitale revolutie

De technische ontwikkelingen hebben in die tijd ook niet stil gezeten. Posters werden steeds minder relevant; promotie voor het debat vond steeds meer via digitale kanalen plaats. De digitale revolutie was - en is nog steeds - in volle gang.

Voor het Novemberdebat van 2016 (Woonbeleid) ontwierp ik voor het eerst een logo. Deze kon gebruikt worden om op de 'ouderwetse' papieren uitnodigingen af te drukken, maar ook om in digitale communicatie te gebruiken. Hoewel de val van het College ons dwong om het programma om te gooien, kijken we terug op een bijzonder boeiende avond. En het logo is mij nog altijd zeer dierbaar...

Twee Logo's

In feite had ik twee logo's ontworpen voor dit debat - maar het is duidelijk dat ze bij elkaar horen.

Foto: SP Veenendaal
Een 'vierkant' logo (even hoog als breed)...

Foto: SP Veenendaal
... en een langwerpig logo.

Kleurstelling, lettertype en het plaatje van het huis zijn op beide varianten gelijk aan elkaar. Veel symboliek zit er niet in, en wat er al aan symboliek inzit spreekt eigenlijk voor zich. De rode letters verwijzen naar de SP; en het huisje naar wonen. 

Groen en paars...

In 2017 was het, gezien de voorbereidingen op de verkiezingen, niet mogelijk om een Novemberdebat te organiseren, maar in 2018 waren we terug. Het onderwerp was toen 'Vrede en Recht'.

Foto: SP Veenendaal
Het logo dat ik hiervoor ontworpen heb, behoeft weinig uitleg. Het handje dat het V-teken maakt spreekt voor zich. Over de kleuren had ik echter niet heel diep nagedacht; die keuze berust puur op esthetische gronden. (Al ben ik ervan overtuigd dat er vast iemand de kleuren groen en paars in een context van vrede kan duiden...)

En dan komen we aan bij het Novemberdebat van dit jaar...

Symboliek in 2019

Foto: SP Veenendaal

Het gaat wat ver om dit logo een bastion van symbolische gelaagdheid te noemen, maar er is best wat zorg ingestopt en het is zeker de moeite waard om bij stil te staan.

1. De kleurstelling

Ik heb hier gekozen voor een blauw/gele combinatie. Het zijn natuurlijk de kleuren van Veenendaal (en niet rood, zoals de nieuwe, dure Veenendaal-promotie suggereert). Maar blauw met geel kan ook verwijzen naar de uniformen van de X-men. Net als overigens de X in het logo.

De X-men is een superheldenteam uit de Marvel-strips. Zij danken hun krachten aan een aangeboren afwijking. De samenleving vreest mensen met dergelijke afwijkingen en veel mensen koesteren vooroordelen jegens hen. Er zijn zelfs extreem-rechtse groeperingen die 'mutanten' (mensen met die afwijking) buiten de samenleving wil plaatsen danwel vernietigen.

In de strips zijn mutanten een metafoor voor minderheden. De X-men strijden voor een gelijkwaardige behandeling van die minderheden ten opzichte van de meerderheid.

2. Lettertype 'Impact'

Het woord 'gelijkwaardigheid' is geschreven in het lettertype 'impact'. En dat is geen toeval of willekeur. 'Impact' lijkt namelijk sterk op het letterype dat de SP in haar huisstijl gebruikt. Wie thuis aan de slag gaat om materiaal voor de SP te maken, grijpt al gauw naar 'impact'. Voor een leek is het verschil niet of nauwelijks te zien.
Het is geen toeval dat 'gelijkwaardigheid' in 'SP-letters' is geschreven. Het is namelijk één van de drie kernwaarden waarop de SP zich baseert. In ons beginselprogramma, 'Heel de Mens', staat hierover het volgende:

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling.

3. Lettertype voor een ongelijke samenleving

Het andere lettertype in het logo wordt wellicht minder snel herkend, maar daar zit minstens evenveel symboliek in. Zoals het niet meer dan logisch is om 'gelijkwaardigheid' in SP-letters te schrijven, zo is de keuze voor dit lettertype voor de zinssnede 'in een ongelijke samenleving' ook eigenlijk heel logisch.
Het lettertype heet namelijk Georgia.

Georgia is een staat in de Verenigde Staten; en niet bepaald een linkse staat. Gedurende de tijd van de burgerrechtenbeweging probeerde de bestuurlijke kaste juist de rassensegregatie in stand te houden. Hier is onder andere de Stone Mountain te vinden, met daarin gebeeldhouwd drie kopstukken van de Confederatie (de verzamelde Zuidelijke staten die zich tijdens de burgeroorlog van de VS afscheidden omdat zij hun slaven wilden behouden).

Martin Luther King haalt de staat Georgia aan in zijn befaamde 'I have a Dream'-toespraak:

Ik droom ervan dat op een dag op de rode heuvels van Georgia, de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders samen aan de tafel van broederschap kunnen gaan zitten.

Mooi logo. En nu?

Ja. Al met al ben ik trots op dit logo. En ik ben trots op de traditie van het Novemberdebat, waar al 15 jaar respectvol ideeën worden uitgewisseld. 

Maar de droom van Martin Luther King is nog steeds geen werkelijkheid geworden. Minachting voor, discriminatie jegens, vooroordelen over en achterstelling van minderheden tieren nog immer welig. Niet alleen in Georgia, maar eigenlijk overal. En soms willen we het niet eens zien.

Hoe brengen we gelijkwaardigheid in een ongelijke samenleving?
Daar gaan we het over hebben op het Novemberdebat. Komt u ook?


Meer over novemberdebat 2019

Nieuws:
Blogs:

Foto: SP Veenendaal
WOENSDAG 20 NOVEMBER - ACTIVITEITENCENTRUM DUIVENWAL
Duivenwal 1, Veenendaal. 20:00u, zaal open vanaf 19:30u.
GRATIS TOEGANG - IEDEREEN WELKOM

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier