h

Voorbereidingen NOVEMBERDEBAT 2019 gestart...

24 oktober 2019

Voorbereidingen NOVEMBERDEBAT 2019 gestart...

Foto: SP Veenendaal

2004 - 2019: 15 jaar novemberdebat

Op 9 november 2004 organiseerde SP Veenendaal voor het eerst een Novemberdebat - ter herinnering aan de val van de Berlijnse Muur; die dag 15 jaar eerder. Het Novemberdebat groeide uit tot een traditie, die dit jaar haar 15e verjaardag viert. Het is dit jaar dus even lang geleden dat het eerste Novemberdebat werd georganiseerd, als dat het op het eerste Novemberdebat was dat de Muur viel...

Dit jaar vindt het Novemberdebat plaats op woensdag 20 november, vanaf 20:00u in activiteitencentrum 'Duivenwal' aan de Duivenwal 1 in Veenendaal. Het thema is "Gelijkwaardigheid in een ongelijke samenleving".

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid is één van de kernwaarden van de SP. Daarom is het een uitgelezen thema voor een jubileum-editie van het Novemberdebat.

'Heel de Mens', het beginselprogramma van de SP, legt Gelijkwaardigheid als volgt uit:

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling.

(Bijna) elk jaar een debat

In beginsel is het de bedoeling om ieder jaar een Novemberdebat te organiseren. Dat lukt aardig - maar niet altijd...

Zo moest het Novemberdebat 2016 (Woonbeleid) worden omgevormd tot bewonersavond. De bedoeling was om een wethouder uit Veenendaal te laten debatteren met een wethouder uit een gemeente waar de SP in het College zit - en zodoende te komen tot een beleidsvergelijking. Het Veenendaalse College stapte echter kort daarvoor op, waardoor er geen wethouder meer was in Veenendaal...

In 2006 en 2017 ontbrak het SP Veenendaal simpelweg aan tijd om een Novemberdebat te organiseren...
Uiteindelijk hebben er (inclusief 2016) 13 Novemberdebatten plaatsgevonden, met elk hun eigen thema:

 1. De Muur... 15 jaar later (2004)
 2. De Kloof in de Multiculturele Samenleving (2005)
 3. Jongeren en Opvoeding (2007)
 4. Diversiteit in Historisch Perspectief (2008)
 5. De Sociale Werkplaats (ism IW4) (2009)
 6. Veiligheid (2010)
 7. Armoede (2011)
 8. Economie (2012)
 9. Zorg (2013)
 10. Solidariteit (2014)
 11. WMO (2015)
 12. Woonbeleid (2016) - omgevormd tot bewonersavond
 13. Vrede & Recht (2018)

Reactie toevoegen

U bent hier